Rendiment Avançat

Busquem millorar la preparació física i mental de l’esportista mitjançant un enfocament sistèmic i integrador. A partir d’una metodologia d’entrenament estructurada, desenvolupada al llarg dels anys sota l’ala del FC Barcelona, l’àrea de rendiment esportiu té com a objectiu fonamental millorar la preparació dels nostres esportistes.