Select Page

Insights

Barça Nutrition Sports Conference. La nutrició esportiva des d’una perspectiva integral

15 gen. 2020   ·   

Equip Editorial

Durant la segona edició de la “Barça Nutrition Sports Conference” celebrada el passat 9 d’octubre, es van donar cita alguns dels principals referents del món de la nutrició esportiva on van abordar les últimes tendències sobre periodització, monitoratge, educació nutricional i ús de suplementació, entre altres temes. A més a més, es va presentar el llibre “High Performance Nutritional Cuisine. Practical Recipes for football”, que consta d’una recopilació de receptes creades pels nutricionistes del FC Barcelona perquè els esportistes del primer equip de futbol i de les diferents seccions del club, puguin afrontar la competició i la recuperació en òptimes condicions.

Enfocament funcional per a la nutrició del jugador: biomarcadors, tolerància immunitària i optimització metabòlica.

En la primera part de la jornada, el Dr. Franchek Drobnik, membre dels serveis mèdics del FC Barcelona i cap del departament d’Investigació del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, va explicar la importància de la mesura de variables a l’hora de monitorar el rendiment i l’estat de salut de l’esportista, recalcant que “encara que en l’actualitat podem mesurar-ho tot, hem d’escollir aquells paràmetres que millor s’ajustin als objectius que volem assolir. Mesurar és només una eina per aconseguir els nostres objectius”. Així mateix, va remarcar que el son és fonamental perquè l’esportista asseguri la seva recuperació i rendeixi de forma òptima.

D’altra banda, el Dr. Neil Peter Walsh, professor de la Universitat John Moores de Liverpool, va analitzar els principals factors de risc d’infecció a esportistes, així com diferents recomanacions nutricionals per preservar la salut immunitària (ex. dieta equilibrada, adequada ingesta proteica, considerar la suplementació tolerogènica amb vitamina C, D i probiòtics en esportistes propensos a emmalaltir). A més a més, va subratllar que l’objectiu de la suplementació no hauria de ser tant buscar la resistència immune, cosa que s’ha fet tradicionalment, sinó la tolerància immunitària, reduint així el risc i la gravetat d’una possible infecció.

La presentació de la Dra. Antonia Lizárraga, responsable de l’àrea de nutrició esportiva al FC Barcelona, es va centrar en els biomarcadors utilitzats pel club, explicant que “a vegades marcadors de patologia per a la població en general (ex. colesterol, homocisteïna, bilirubina) signifiquen adaptació per als jugadors d’elit”. D’acord amb això va ressaltar que a causa de la prima línia que existeix entre adaptació i risc de lesió, cal ampliar el camp de visió el màxim possible per tal de controlar l’estat de salut del jugador.

Per tancar el primer bloc, Rafael Barleze, coordinador científic de l’Sport Club Internacional de Brasil, va exposar un cas clínic sobre optimització metabòlica, explicant com tenen en compte els processos d’adaptació de la càrrega (ex. perfil hormonal, optimització de rutes energètiques, prevenció de catabolisme), d’optimització del rendiment durant el partit (ex. increment de reserves de glucogen muscular, reducció de marcadors de fatiga muscular, millora de la flexibilitat metabòlica) i de recuperació (qualitat del son i reducció de marcadors d’estrès) per valorar el rendiment i la salut de l’esportista.

Ciència i aplicació pràctica de la nutrició esportiva

El Dr. Ian Rollo, investigador principal del Gatorade Sport Science Insitute, ha analitzat com les demandes físiques i tècniques han augmentat en el futbol dels últims anys (ex. nombre d’esprints, distància recorreguda a alta intensitat, nombre de passades), el que significa que les demandes de la nutrició esportiva també ho han fet. També ha detallat com durant el temps extra, freqüent en les principals competicions, disminueixen diferents variables de rendiment, com el nombre de passades o d’acceleracions. Per això, ha explicat com la ingesta de carbohidrats durant el partit pot millorar la precisió tant de la passada com del regateig, atenuant amb això els símptomes de fatiga. A més a més, ha assenyalat que l’objectiu de la nutrició esportiva no s’ha de cenyir únicament als 90 minuts de partit, sinó a aconseguir consistència en el rendiment al llarg de tota la temporada.

D’altra banda, el Dr. Graeme Close, professor de la Universitat John Moores de Liverpool, ha incidit que, per complir amb els requisits durant el partit i els entrenaments, és necessari un enfocament integrat en què treballin tant el preparador físic, l’entrenador i el metge per tal de crear un pla individualitzat que permeti al jugador rendir de manera òptima. Així mateix, ha llançat la pregunta de com es pot perioditzar la nutrició d’una setmana sense saber fins dues hores abans del partit els jugadors que jugaran.

La presentació del Dr. Victor Hugo Teixeira, professor de la Universitat de Porto i nutricionista del FC Porto, ha observat la necessitat de la periodització nutricional, ja que “l’impacte metabòlic dels aliments no és el mateix al matí que a la tarda, i tampoc quan es realitza una sessió d’entrenament al matí o a la tarda. Per això, perioditzo els carbohidrats i les proteïnes durant tota la temporada, durant la setmana i durant tot el dia”.

Per acabar aquest bloc, Diego Ferreira, nutricionista del Al Hilal, ha analitzat la importància de l’educació nutricional en l’alt rendiment, ja que “existeixen moltes barreres culturals per implementar amb èxit estratègies nutricionals dins d’un club, equip i jugadors. Així, és important començar a educar amb informació basada en fets, paciència, creativitat i positivitat”. Així, ha assenyalat que el nutricionista ha de tenir en compte diferents aspectes abans de plantejar una intervenció: “a qui estem tractant, quins són els seus coneixements i hàbits previs, el seu nivell cultural o quins són els recursos disponibles”.

Periodització nutricional al futbol

El Dr. Asker Jeukendrup, ha subratllat que el nutricionista hauria de basar la seva intervenció primer en una dieta equilibrada, després en la nutrició esportiva i, finalment, en la suplementació. El professional, ha recalcat, no s’ha d’invertir la piràmide d’actuació, utilitzant la suplementació com a principal eina, ja que aquesta no pot compensar les males decisions que es puguin prendre anteriorment. A més a més, ha insistit que “el més important per a un nutricionista és el temps. No podem generar confiança en 3 minuts, necessitem prendre’ns el període necessari per explicar per què fem el que fem”. Així mateix, ha explicat per què és important la periodització de la suplementació, ja que una suplementació mantinguda pot tenir efectes negatius a llarg termini perquè la síntesi endògena es pot suprimir. D’altra banda, ha insistit a analitzar els riscs i beneficis de cada suplement, donat que “n’hi ha més de 55.000 al mercat i només uns pocs tenen evidència sòlida que puguin millorar el rendiment. A més a més, alguns d’ells estan mal controlats podent estar contaminats”. Per acabar, ha donat 10 claus per portar a terme un programa de periodització personalitzat.

Periodització nutricional en la dona

La Dra. Nicky Keay, metge endocrina i investigadora de la Universitat de Durham, va explicar la necessitat de considerar les oscil·lacions en les hormones de la dona sobre les quals basar la periodització dels factors externs, com ara la càrrega d’entrenament, la nutrició i el descans. Va afirmar que la menstruació és necessària per a la salut i el rendiment de la dona, ja que les hormones esteroïdals sexuals femenines preserven la salut òssia, cardiovascular i la funció cognitiva. Finalment, va ressaltar la importància de registrar i comprendre els diferents factors menstruals als equips de futbol femení. “El monitoratge dels cicles menstruals assegurarà que es puguin donar recomanacions personalitzades i efectives a les dones esportistes”, va concloure la Dra. Keay.

Per acabar la jornada, el Dr. Salah Eddine Haddou, cap del departament de nutrició del Unit Hassania Union Sport Club, ha remarcat que “les noves pràctiques nutricionals són sostenibles si el club comprèn el seu potencial per millorar el rendiment dels jugadors i els equips”. Per això, és “important millorar el coneixement nutricional dels jugadors, afavorir el principi de persuasió, fomentar canvis en la conducta nutricional a mitjà i llarg termini i fer que aquests canvis siguin sostenibles en el temps”.

L’equip Barça Innovation Hub

Construint el futur de la indústria de l'esport