Select Page

Insights

Beneficis de la migdiada en l’aprenentatge dels joves esportistes

2 ag. 2019   ·   

Equip Editorial

Tradicionalment, la migdiada s’ha considerat un símptoma de mandra propi dels pobles del sud. Aquesta era, si més no, la visió compartida pels habitants de les regions del planeta més septentrionals i, per tant, més fredes i amb menys hores de llum: unes condicions ambientals que dissuadeixen el cos de dormir durant el dia. Però aquesta visió negativa ha canviat radicalment en la darrera dècada, sobretot per la difusió de la medicina del son i els successius estudis que han demostrat que dormir bé és fonamental per a l’aprenentatge. Un d’aquests estudis, dut a terme a la Facultat de Medicina de Harvard, té una rellevància especial per als preparadors esportius, perquè va concloure que una migdiada curta ajuda a recordar millor el que s’ha après en la mateixa mesura que un son nocturn de llarga durada.

Els participants de l’estudi s’havien d’orientar a l’ordinador a través d’un laberint virtual, que recorrien fins que trobaven la sortida. A les bifurcacions i els camins alternatius hi havia objectes, decoracions i músiques pensats per estimular la memòria. Passades cinc hores, havien de repetir el joc per comprovar quina proporció del recorregut recordaven. A partir dels resultats, es va determinar que els qui havien fet una migdiada en aquest interval rendien fins a un 46% millor que els companys que no van dormir. Es va revelar que no només el fet de dormir, sinó la indicació d’anar-se’n a dormir pensant en la tasca realitzada són un mètode de memorització molt eficaç.

La clau és la funció del cervell durant el son: pren les memòries recents de l’hipocamp i classifica les que considera importants per emmagatzemar-les al neocòrtex, fet pel qual tenim memòria a llarg termini. Aquesta investigació va confirmar que no calia dormir durant un llarg període de temps perquè es produís aquest procés: en el cas dels participants, cap va superar els quaranta minuts. Tanmateix, els investigadors advertien que aquest període no s’havia de considerar com una pauta comuna, i també que la durada de la migdiada podia ser molt més curta, però igual d’eficaç per a l’aprenentatge. El que sí que va fer-se evident és que un període breu de son, com la nostra migdiada tradicional, produeix beneficis semblants als de dormir una nit sencera. Tot i això, és important que la migdiada no superi els 30-45 minuts, ja que, després d’aquest interval, el cervell entraria en ‘mode dormir’ i provaria de fer els 4-5 cicles necessaris per a un descans adequat. La interrupció d’aquests cicles fa que, en despertar-nos de la migdiada, ens puguem sentir pitjor que quan vam començar a dormir.

Aquests resultats es poden aplicar als joves esportistes tot recomanant-los que repassin allò que han après abans de dormir o que no dubtin a fer una breu migdiada si la necessiten. El son reforça els coneixements semàntics —com l’explicació de la tàctica de joc— i la memòria procedimental, que participa en el record de les habilitats motores per executar una tasca. Per tant, si el moment del dia és l’adequat i volem aprofitar un desplaçament, el preparador pot animar-los a dormir una estona i fer un breu repàs de la tàctica o altres factors clau de l’entrenament o l’enfrontament esportiu del dia, o bé visualitzar el partit.

El FC Barcelona té un gran interès a reforçar el son com a entrenament invisible. En col·laboració amb AdSalutem Institute, ha elaborat la Guia del son per fomentar els bons hàbits entre els equips juvenils. S’hi recullen pràctiques com ara evitar les migdiades de més de 30 minuts de durada i les de després de les quatre de la tarda, però sí que s’hi aconsella fer-ne durant els trajectes d’anada en els desplaçaments als partits o entrenaments.

El son irregular, com explicàvem en un article anterior, és una de les amenaces principals per al rendiment dels adolescents, i un fenomen habitual que es produeix a tot el món en el seu grup d’edat. Apartar la idea negativa de la migdiada no només contraresta el cansament i reforça l’aprenentatge, sinó que també influeix en un altre factor fonamental per a un esportista: l’equilibri emocional. Els canvis d’humor, la irritabilitat i els pensaments negatius habituals a l’adolescència es redueixen amb uns hàbits de son adequats. Fer migdiades amb regularitat, quan el cos ens les demana, pot tenir molts beneficis.

L’equip Barça Innovation Hub

*Aquest article forma part d’una sèrie destinada als joves esportistes i els seus preparadors. Amb un enfocament doble, es divulgaran les darreres investigacions sobre el son i es proporcionaran recursos per reforçar o modificar algunes conductes. Un esforç més del Barça Innovation Hub, en col·laboració amb AdSalutem Institute i Allianz, per donar suport en aquesta part de l’entrenament invisible, que es complementa amb la Guia del son, elaborada per als joves esportistes del club.

Construint el futur de la indústria de l'esport