Select Page

Insights

Bioimpedància localitzada (L-BIA) per diferenciar i quantificar la gravetat de les lesions musculars

14 des. 2020   ·   

Equip Editorial

Les lesions musculars suposen més del 30% de les lesions en els jugadors de futbol professional. Encara que en els últims anys s’han incrementat els recursos destinats a disminuir el risc de patir-les, per exemple, la tendència de la lesió dels isquiotibials (la més freqüent entre els futbolistes), ha augmentat prop d’un 4% per any durant les últimes 13 temporades a Europa. Per això, la diagnosi es converteix en un element clau que pot determinar el temps que tarda el jugador en tornar a jugar (return to play, RTP) i el risc d’una possible recaiguda. En aquest sentit, una tornada accelerada als terrenys de joc pot incrementar el risc de patir una nova lesió. És per això que els especialistes mèdics utilitzen diferents tècniques d’imatge com la ressonància magnètica per avaluar el grau de la lesió i el seu pronòstic.

A causa de la falta de consens en la classificació de les lesions i la seva diagnosi, actualment continua el debat sobre el moment de predir de forma òptima el RTP. Així, trobar eines que puguin complementar les tècniques d’imatge actuals podria ajudar a tenir més dades per poder prendre decisions durant el procés de recuperació de la lesió.

Basant-se en estudis previs (Detection of muscle gap by L-BIA in muscle injuries: Clinical prognosis. doi: 10.1088/1361-6579/aa7243) membres del Departament Mèdic del Futbol Club Barcelona acaben de publicar l’estudi Differentiation Between Tendinous, Myotendinous and Myofascial Injuries by L-BIA in Professional Football Players (doi: 10.3389/fphys.2020.574124) on avaluen la capacitat de la L-BIA per diferenciar lesions musculars segons la seva localització anatòmica seguint l’enfocament histoarquitectònic (A Histoarchitectural Approach to Skeletal Muscle Injury: Searching for a Common Nomenclature. doi: 10.1177/2325967120909090) d’acord amb lesions tendinoses, de la unió miotendinosa (MTJ) i la unió miofascial (MFJ). A més a més també valoren la seva capacitat de relacionar la gravetat de les lesions, el pronòstic del RTP i els canvis en la L-BIA 24 hores després de la lesió. El gold standard per corroborar els canvis trobats amb la L-BIA ha estat la diagnosi per prova d’imatge mitjançant ressonància magnètica (MRI).

Per fer-ho, el Departament Mèdic del Futbol Club Barcelona va analitzar de manera prospectiva 37 lesions musculars de 32 futbolistes professionals entre les temporades 2016-2017 i 2017-2018 i va comparar els resultats de la L-BIA amb la diagnosi prèvia feta mitjançant MRI. Així, aquells jugadors que van tenir alguna lesió muscular aguda es van sotmetre a una prova de MRI i mesurada per L-BIA en les 24 hores posteriors. Després de la prova de MRI, les lesions musculars van ser classificades seguint els criteris de la British athletics muscle injury classification (BAMIC, doi:10.1136/bjsports-2013-093302).

Després de comparar el percentatge de diferència dels paràmetres de L-BIA [resistència (R), associada amb la hidratació dels teixits i la reactància capacitiva (Xc), associada amb la integritat de les estructures de teixits tous del costat lesionat respecte al costat contralateral no-lesionat, es van observar canvis significatius en les lesions MTJ i MFJ, no succeint així en les lesions tendinoses. Segons els investigadors, “aquestes troballes suggereixen que per avaluar els canvis anatòmics produïts en lesions de la unió miotendinosa i miofascial 24 hores després de la lesió, mitjançant L-BIA, la variable Xc sembla ser la més sensible”. Aquesta primera conclusió és deguda a que el percentatge de diferència va ser major en la Xc, associada directament amb el gap muscular, tant  en les lesions de la unió miotendinosa (-20%) com en les de la unió miofascial (-33%).

Pel que fa a la relació entre la L-BIA i la severitat de la lesió, es van analitzar 26 lesions MTJ que van ser agrupades segons la gravetat de la lesió mitjançant MRI i seguint la classificació de BAMIC. Els resultats van mostrar diferències significatives en els paràmetres de L-BIA, els quals van ser fins i tot superiors en la Xc. Aquesta segona troballa suggereix que la L-BIA és capaç de discriminar la severitat de la lesió de la unió miotendinosa per canvis en les mesures directes de la L-BIA a través de la Xc.

Respecte al RTP, hi va haver diferències significatives entre els tres graus de lesions de la unió miotendinosa. Observant-se que les lesions MTJ van presentar un major RTP també (50-70 dies), també van presentar canvis més alts del paràmetre Xc (-43%). Aquesta tercera troballa suggereix que la L-BIA podria servir com a mètode complementari a la prova de MRI en el pronòstic per al RTP.

Cal destacar que els autors remarquen que “el paper de la ressonància magnètica és clau per a la diagnosi i el pronòstic de lesions i, per tant, una gran eina per a la predicció del RTP. Tanmateix, no és l’únic criteri a tenir en compte. Les decisions per part dels metges del Futbol Club Barcelona es basen tenint en compte no només els criteris d’imatge, sinó també les proves específiques, l’avaluació del GPS i també l’estat psicoemocional del jugador”. Com a aplicació pràctica d’aquest estudi, els autors suggereixen que l’ús de la L-BIA “podria complementar les tècniques d’imatge com la ressonància magnètica o l’ecografia i ser útil per a metges, fisioterapeutes i preparadors físics en la presa de decisions del dia a dia després d’una lesió”.

Per tant, sumat a que és una eina de fàcil ús i relativament barata si es compara amb altres utilitzades durant la diagnosi i el seguiment, la seva utilització podria tenir cabuda en les diferents etapes després de la lesió del jugador en combinació amb les diferents tècniques d’imatge per valorar la gravetat de la lesió i la seva recuperació.

BIHUB Team

Construint el futur de la indústria de l'esport