Select Page

Insights

Blocadors i Estimulants de la Creativitat Esportiva

12 jul. 2021   ·   

Equip Editorial

L’artista multimèdia Phil Hansen ha explicat en una xerrada TED com ha arribat a desenvolupar una obra que ha estat àmpliament reconeguda i resulta sorprenent per al públic per les tècniques que empra. La seva creativitat, segons explica, es deu exclusivament a les seves limitacions. Quan estudiava art, va tenir un problema en un nervi que l’afectava en el traç quan dibuixava. Va intentar canviar de tècniques, es va passar al puntillisme, però el problema va persistir, tenia tremolors a les mans. No obstant això, un dia es va situar davant el llenç i, simplement, va deixar que la seva mà tremolés. Amb els gargots que li sortien, va dibuixar una sèrie d’ombrejos que, des d’una perspectiva més àmplia, constituïen una figura perfecta del que volia retratar.

Només va necessitar un enfocament diferent. A partir d’aquí, va començar a pintar amb els peus, emprant bufadors per a enfosquir la fusta o tovallons de paper enganxats en una paret. Es va adonar que només amb variar l’escala del seu treball els seus tremolors no constituïen cap problema.

La seva conclusió era que, en la seva carrera, li devia molt a les limitacions que havia sofert per la malaltia, perquè li havien fet desenvolupar la seva creativitat. Així havia après que ser creatiu dins de les limitacions és la major esperança que té la humanitat per transformar a les persones, a les societats i el món. Les limitacions cal veure-les com a fonts de creativitat i sentenciava que potser l’adversitat no era un lloc afable o còmode per ser creatiu, però possiblement l’única manera de sortir d’un període d’estancament o d’un sot és repensar les categories i qüestionar-se el que està establert.

Els mateixos esquemes que planteja aquest artista són presents en l’esport, però no des d’un punt de vista artístic, sinó en la recerca científica de la creativitat dels atletes. Què va portar al basquetbolista Magic Johnson a donar passis sense mirar al seu company, un recurs similar al que va aplicar poc després en futbol Michael Laudrup? Des de 1967, aquests estudis s’han anat multiplicant exponencialment. Encara que, actualment, encara no hi ha una definició canònica del terme. La creativitat d’un atleta depèn massa de qui és el que jutja, si es tracta d’un públic que desconeix aquesta pràctica esportiva o si és un entrenador expert. Pel que fa als investigadors, alguns se centren en si es tracta d’un moviment o interacció entre companys original, en el sentit que mai ningú l’hagi realitzat, uns altres si és una acció nova, que significa que l’individu no havia realitzat anteriorment aquesta acció; mentre que uns altres se centren més en el valor de l’acció: si és d’utilitat o té, en l’estètica, la seva raó de ser produïda. En els esports d’equip, es pot parlar que una faceta clara de la creativitat és el desig d’augmentar la imprevisibilitat del rendiment i adquirir així un avantatge competitiu.

Els estudis que s’han dut a terme fins ara coincideixen a assenyalar que sí que és possible entrenar la creativitat, però difereixen a l’hora de concretar estratègies per al seu desenvolupament. Hi ha moltes qüestions que hi influirien, des de la predisposició del jugador a la seva extracció social i el paper que decideixi jugar el seu entrenador.

En una recerca duta a terme per la Facultat de Ciències de la Salut i l’Esport de la Universitat de Stirling, del Regne Unit, sobre tota la literatura científica en aquest camp elaborada fins avui, es distingia la figura de la creativitat tàctica o pensament tàctic divergent. Serien les decisions variables, estranyes i flexibles, que tenen un paper important en els esports d’equip, com el futbol, el bàsquet, l’hoquei o l’handbol. Una sèrie de decisions que no tenen res a veure amb un pensament tàctic convergent, és a dir, el que consisteix a seleccionar les solucions més efectives per a un problema concret. La creativitat, per contra, consisteix a generar solucions diferents a un mateix problema.

En els éssers humans cal distingir dos sistemes cognitius del cervell a l’hora de ser creatiu. L’explícit és el que s’ocupa de l’abstracció i la resolució de problemes complexos i es pot verbalitzar, mentre que el sistema implícit està relacionat amb les habilitats motores, que no es poden verbalitzar. En l’esport, generalment, la creativitat es produeix a través de l’acció, no sobre l’acció. Es tracta d’impulsos intrínsecs i motors, de naturalesa sistèmica, és a dir, no la realitza el jugador per tenir unes característiques determinades, sinó que emergeix de la interacció d’aquestes característiques del jugador amb les possibilitats que ofereix el context de joc, i més concretament, com percep, com sent aquest entorn el jugador. Noves formes d’actuació, de caràcter adaptatiu, davant situacions noves. D’aquesta manera, l’aparició de formes noves del moviment requeriria d’un sistema que, davant noves condicions o limitacions, pugui crear diferents estructures de comportament.

Concretament, en els esports d’equip, s’exigeix una reacció i adaptació base a un conjunt de fonts d’informació disponibles en l’entorn, que sempre són diferents, mitjançant el cicle de percepció-acció i l’habilitat d’un jugador depèn de la seva capacitat per detectar tota la informació procedent d’aquest entorn. S’ha demostrat que els esportistes més creatius són els que estan més en sintonia amb la realitat circumdant. En tenir una atenció àmplia, major perspectiva, sobre el que succeeix en el camp, el jugador pot extreure’n informacions que inicialment podrien semblar irrellevants. Aquí es troba el famós clixé de veure el que els altres no veuen. I tot això fora del control conscient, com es demostra mitjançant els grans jugadors, que quan se’ls pregunta per accions destacades que han realitzat, no poden explicar com han aconseguit fer-les.

Existeix una relació estreta entre la creativitat d’un esportista i la seva capacitat de cerca visual. L’estudi Creative decision making and visual search behavior in skilled soccer players, dut a terme el 2018 a Itàlia amb un sistema de registre de moviments oculars, va trobar que els futbolistes amb una atenció més àmplia, amb un major nombre de cops de vista al seu voltant, eren més creatius. A més, com és obvi, eren més conscients de quins jugadors del seu equip estaven lliures de marca i els era més fàcil fer-los arribar la pilota.

En la mateixa línia, l’entrenador francès Arsène Wenger va comentar en la trobada Sports Tomorrow Congress de 2020 que organitza Barça Innovation Hub, els resultats d’un estudi de les mateixes característiques elaborat a Anglaterra. Van mesurar quantes vegades un jugador mira al voltant en els 10 segons abans de rebre la pilota. Els jugadors mitjans ho feien entre quatre i sis vegades. Els millors, entre sis i vuit. Fora del mesurament hi havia Xavi Hernández, del FC Barcelona, que va donar un 8,3 de mitjana. Ja era reconegut com el millor jugador del món en el seu lloc en el moment de realitzar la mostra.

En casos pràctics, s’ha demostrat que només amb canvis de material, formes i grandàries de les pilotes, també la part del cos amb la qual cal contactar amb ells, ja augmentaven les possibilitats d’expressió creativa. En els últims anys, ha estat freqüent trobar entrenadors de futbol veterans que trobaven a faltar a més jugadors que vinguessin de jugar al carrer, sense instal·lacions esportives, per tot el que aprenien els jugadors de nens en un terreny abrupte i amb obstacles de tota classe i trànsit de vehicles inclòs.

També s’ha comprovat que els atletes amb més experiència desenvolupen major flexibilitat cognitiva, així com els que practiquen un major nombre d’esports, que s’ha pogut constatar que són significativament més creatius que els que només es dediquen a un. En aquest sentit, en el seu moment es tractaven com a anècdotes, però potser tenia més sentit del que li van donar els mitjans l’interès que mostrava el campió del món Salvador Bilardo per a altres esports. Se sap que estudiava les tàctiques que s’empraven en hoquei herba i en waterpolo.

De la mateixa manera, en experiments realitzats amb jugadors d’handbol, es va apreciar que amb exercicis de vídeo, un 45% dels jugadors participants no detectava quan es desmarcava un jugador. No obstant això, si se li donaven instruccions al grup, el percentatge dels quals no se’n adonaven baixava fins a un 17%. Treballant amb nens, també van advertir que els que passaven per un programa específic per millorar la seva atenció, després eren més creatius. Per a això, es va dividir al grup en dos. A un grup l’entrenador els donava instruccions durant el joc, corregint-los en cada acció, i a l’altre només abans del joc, sense interferir verbalment durant el partit. El segon grup va millorar considerablement la seva creativitat.

Altres estudis suggereixen que l’actuació d’un entrenador també és determinant en la mesura en què permet l’assumpció de riscos. Perquè hi hagi creativitat, el risc no pot ser penalitzat o recriminat perquè és una condició sine qua non. Des d’un punt de vista social, també s’han mostrat més creatius els futbolistes que enfoquen el joc com una promoció, de manera aspiracional, i els que ho fan amb un enfocament de prevenció, d’una manera més orientada en el deure. Si bé, cal tenir en compte que l’evidència científica que indica que la creativitat es pot aprendre, sol referir-se a etapes primerenques de la vida. No obstant això, un excés de pressió per triomfar pot ser incompatible amb l’expressió intrínseca de la creativitat, la cerca de resultats portaria a actituds més subordinades que bloquegen qualsevol tipus d’impuls cap a l’experimentació. Amb tot, el que és segur, com s’afirma en Exploring the multifaceted role of creativity in an elite football context, és que en esports d’equip no es pot guanyar sense servir-se en algun moment d’estratègies basades en la creativitat dels jugadors.

Xavier Damunt

FONTS

TED Talks: Phil Hansen Embrace the shake https://www.ted.com/talks/phil_hansen_embrace_the_shake

Defining, assessing, and developing creativity in sport: a systematic narrative reviewdoi:10.1080/1750984x.2019.1616315

Play and practice in the development of sport‐specific creativity in team ball sports.

doi:10.1080/13598139.2010.488083

Exploring the multifaceted role of creativity in an elite football context.doi:10.1080/2159676x.2019.1625809 

Construint el futur de la indústria de l'esport