Select Page

Insights

Càrrega d’entrenament durant un microcicle en hoquei patins

29 nov. 2021   ·   

Equip Editorial

La càrrega d’entrenament és un dels factors més importants en l’àmbit esportiu, ja que d’ella en depèn que aconseguim o no les adaptacions desitjades. La càrrega d’entrenament pot ser dividida en càrrega externa o interna, sent la primera el treball completat per l’esportista (ex., distància, nombre d’esprints, etc) i la segona la resposta fisiològica o psicològica (ex., pulsacions, nivells de lactat, esforç percebut) imposada per la càrrega externa. Així, les adaptacions a l’entrenament dependran de l’efecte conjunt entre la càrrega interna i externa, i de fet considerarem una millora en l’estat de forma quan una mateixa càrrega externa suposa una menor càrrega interna en comparació amb entrenaments previs, mentre que considerarem una pitjor forma física o un estat de fatiga quan una mateixa càrrega externa resulta en una major càrrega interna.

Cada vegada més estudis mostren els nivells de càrrega interna i externa suportats en esports d’equip populars com el futbol o el bàsquet. No obstant això, l’evidència sobre aquest tema en un esport com l’hoquei patins és molt més escassa. Davant aquest context, un recent estudi liderat per professionals del FC Barcelona i publicat a la revista Frontiers in Physiology ha analitzat la càrrega interna i externa de 9 jugadors (eliminant els porters) del FC Barcelona Hoquei durant les temporades 2018-2019 i 2019-2020, durant les quals l’equip va guanyar la lliga.1

En concret, els investigadors van analitzar tant durant les sessions d’entrenament com durant els partits marcadors de càrrega externa mitjançant GPS com la distància total recorreguda, la distància recorreguda a alta velocitat (>18 km/h), variables relacionades amb el nombre d’acceleracions i desacceleracions realitzades a alta intensitat, i el player load (una variable que tracta de sintetitzar el total d’acceleracions en qualsevol vector realitzades pel jugador). D’altra banda, els esportistes van contestar també en una escala de 0 a 10 la seva ràtio d’esforç percebut en cada sessió (conegut com RPE per les seves sigles en anglès), i es va utilitzar aquest valor multiplicat per la durada de la sessió en minuts per a obtenir la càrrega interna. Mitjançant aquestes variables, els autors van tractar d’analitzar l’evolució conjunta de la càrrega interna i externa durant un microcicle “estàndard” (el període comprès entre un partit i el següent), així com possibles diferències en la càrrega observada entre sessions i partits, i l’associació entre marcadors de càrrega interna i externa.

Els resultats de l’estudi mostren, en resum, una evolució de la càrrega en forma de U inversa al llarg del microcicle. Així, els esportistes presentaven la major càrrega tant externa com interna 2-3 dies abans del partit i el mateix dia del partit, mentre que els menors valors s’observaven 4 dies abans del partit i especialment el dia previ al partit. És important esmentar que l’RPE va ser similar al llarg de tota la setmana, encara que la càrrega interna (l’RPE multiplicat per la durada de les sessions) si que variava, possiblement a causa de la influència del volum de l’entrenament o a la combinació de l’entrenament en pista amb entrenament de força). Curiosament, la càrrega observada en els entrenaments realitzats 2-3 dies abans del partit va ser fins i tot superior a la suportada pels esportistes en el partit. A més, es va observar una relació entre la càrrega interna i marcadors de càrrega externa relacionats amb el volum (ex., distància total, player load), però la correlació va ser menor amb variables més relacionades amb la intensitat com la distància recorreguda a alta velocitat (>18 km/h).

Aquest estudi mostra per tant com podem utilitzar de manera integrativa la interacció entre càrrega interna i externa per a determinar l’estat dels esportistes al llarg del microcicle, entenent que una baixa càrrega externa però alta càrrega interna pot associar-se a un estat de fatiga, i que la tendència contrària pot associar-se a una millora de l’estat de forma. A més, l’evolució durant el microcicle ens mostra la tendència a reduir la càrrega de manera prèvia a un partit, cosa que pot resultar una estratègia òptima de tapering. Com comenta Daniel Fernández, un dels autors de l’estudi, “La integració entre càrrega externa i interna és una de les eines bàsiques per a la avaluació de les càrregues proposades en els nostres esportistes durant el microcicle competitiu. Del resultat d’aquesta relació de càrregues n’obtenim informació per a ajustar les sessions d’entrenament, les tasques i situacions que presentem a l’equip per a adaptar-les a la proposta prèviament planificada”. Aquest estudi ens mostra que tenim a la nostra disposició nombroses eines i marcadors per a monitorar als nostres esportistes, però ara és necessari que l’evidència continuï creixent per a poder determinar com manejar de manera òptima i eficient aquests marcadors.

Referències

  1. Fernández D, Moya D, Cadefau JA, Carmona G. Integrating External and Internal Load for Monitoring Fitness and Fatigue Status in Standard Microcycles in Elite Rink Hockey. Front Physiol. 2021;12(June):1-10. doi:10.3389/fphys.2021.698463

Construint el futur de la indústria de l'esport