Select Page

Insights

Com influeixen el cicle menstrual i els anticonceptius en el rendiment en dones?

7 abr. 2021   ·   

Equip Editorial

L’esport d’alta competició és cada vegada més equitatiu, i les dones tenen ja una presència equiparable a la dels homes en la majoria de les disciplines. No obstant això, a nivell científic la majoria dels estudis encara utilitzen homes com a participants per a les recerques sobre rendiment esportiu, existint menys evidència sobre la fisiologia de l’exercici en la dona. Això és de gran rellevància ja que les dones posseeixen unes característiques fisiològiques específiques que podrien fer que els resultats observats en homes no siguin directament transferibles, sent un dels factors més diferenciadors el cicle menstrual.

El cicle menstrual comporta importants variacions en hormones com els estrògens o la progesterona, la qual cosa ens permet diferenciar de forma simplificada tres fases diferents com la fol·licular (caracteritzada per baixos nivells d’estrògens i progesterona, i que comença amb el sagnat menstrual), l’ovulatòria (caracteritzada per alts nivells d’estrògens i baixos de progesterona) i la lútia (caracteritzada per alts nivells tant d’estrògens com de progesterona) (veure esquema en Figura 1). Encara que les variacions en aquestes hormones tenen com a fi principal afavorir la reproducció, és possible que puguin afectar també variables relacionades amb el rendiment esportiu. De fet, els estrògens han mostrat exercir accions anabòliques en el múscul esquelètic, mentre que la progesterona sembla exercir accions oposades als estrògens.1

Figura 1. Esquema simplificat de les fases del cicle menstrual i els nivells d'estrògens i progesterona en cadascuna d'elles. Figura obtinguda de Lee et al.2Figura 1. Esquema simplificat de les fases del cicle menstrual i els nivells d’estrògens i progesterona en cadascuna d’elles. Figura obtinguda de Lee et al.2

Efectes del cicle menstrual en el rendiment

És normal que existeixi, per tant, inquietud respecte als possibles efectes del cicle menstrual en el rendiment esportiu. Però què diu la ciència sobre aquest tema? Per contestar aquesta pregunta, s’ha publicat recentment una revisió sistemàtica en la prestigiosa revista Sports Medicine.2 Els autors van avaluar estudis que incloguessin dones adultes, eumenorreiques (és a dir, amb cicle menstrual normal) i que no prenguessin anticonceptius, i que a més comparessin els efectes en el rendiment esportiu entre la fase fol·licular primerenca (que va ser presa com la fase “de referència”) amb les altres fases del cicle menstrual. Finalment, els autors van trobar 76 estudis que complien aquestes característiques i que incloïen més de mil participants. Al metaanalitzar aquests estudis de manera general, els resultats van mostrar efectes no significatius i trivials (grandària de l’efecte de -0.06) pel que fa al rendiment en la fase fol·licular primerenca respecte a la resta de fases, trobant alguns estudis que mostraven un millor rendiment en unes fases i altres en unes altres. A més, van trobar resultats similars en analitzar de forma separada els marcadors de rendiment de força i de resistència.

Encara que com conclou aquesta metaanàlisi no existeix suficient evidència per donar suport a un efecte significatiu del cicle menstrual sobre el rendiment, s’ha proposat que el rendiment en la fase fol·licular primerenca podria estar empitjorat a causa dels baixos nivells de progesterona i estrògens que es donen en aquesta fase. De fet, a causa dels potencials beneficis dels estrògens a nivell muscular – produint efectes anabòlics i augmentant a més la resposta antioxidant i l’estabilització de la membrana de les fibres musculars, la qual cosa podria reduir el mal muscular –, els majors beneficis en el rendiment podrien donar-se potencialment durant la fase fol·licular tardana i ovulatòria, quan els nivells de progesterona són baixos. No obstant això, com hem observat, l’evidència sobre aquest tema no secunda de manera consistent una influència del cicle menstrual sobre el rendiment.

Efectes dels anticonceptius en el rendiment

Tenint en compte el potencial rol negatiu d’uns nivells baixos d’estrògens sobre el rendiment, un altre factor que podria argumentar-se que pot ser perjudicial en esportistes són els anticonceptius orals – prescrits no sols com a mesura anticonceptiva, sinó també per a regular el cicle menstrual i alleujar els símptomes de la dismenorrea i la menorràgia – ja que disminueixen la producció endògena d’estrògens i progesterona. En aquest sentit, el mateix grup de recerca de la metaanàlisi abans esmentada va publicar en la mateixa revista una altra metaanàlisi que buscava avaluar els efectes dels anticonceptius en el rendiment.3 Per a això, van incloure estudis que comparessin el rendiment en dones que prenien anticonceptius enfront de dones que no en prenguessin, i en general no van observar diferències i, en cas d’existir-ne, eren d’una magnitud trivial (afavorint lleugerament a les que no prenien anticonceptius). D’altra banda, els autors van realitzar també una anàlisi d’estudis que comparessin a una mateixa participant prenent i sense prendre anticonceptius (tant per haver-ho deixat, com per estar en la fase del mes en la qual no es prenen), i de nou els efectes eren trivials i en general no significatius. Finalment, els autors van tractar de trobar assajos clínics aleatoritzats que comparessin la presa d’anticonceptius amb la d’un placebo, i només van trobar un estudi. És important remarcar, no obstant això, que en aquest estudi la presa d’anticonceptius es va associar a una pitjor capacitat aeròbica (consum màxim d’oxigen) i a un augment en el sumatori de plecs cutanis, encara que no es van observar diferències en altres marcadors de rendiment de força, resistència o velocitat.4

Conclusions

Com veiem, malgrat els potencials efectes de les variacions en hormones com els estrògens i la progesterona que siguin durant el cicle menstrual o amb la presa d’anticonceptius, l’evidència actual no mostra de manera consistent que hi hagi cap efecte significatiu sobre el rendiment. Això no vol dir que no s’hagi de controlar el cicle menstrual, ja que això serà important per a analitzar la seva regularitat i detectar possibles situacions estressants que puguin provocar anormalitats. A més, una troballa comuna a la majoria dels estudis és l’elevada heterogeneïtat observada entre les diferents participants. Per tant, encara que no s’hagin vist efectes significatius a nivell global, s’haurà de prioritzar la individualització de l’entrenament i la competició per adaptar els estímuls a cada esportista segons les seves condicions en cada moment.

Pedro L. Valenzuela

Referències

  1. Lowe DA, Baltgalvis KA, Greising SM. Mechanisms behind Estrogens’ Beneficial Effect on Muscle Strength in Females. Exerc Sport Sci Rev. 2010;38(2):61-67. doi:10.1097/JES.0b013e3181d496bc.Mechanisms
  2. McNulty KL, Elliott-Sale KJ, Dolan E, et al. The Effects of Menstrual Cycle Phase on Exercise Performance in Eumenorrheic Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sport Med. 2020;50(10):1813-1827. doi:10.1007/s40279-020-01319-3
  3. Elliott-Sale KJ, McNulty KL, Ansdell P, et al. The Effects of Oral Contraceptives on Exercise Performance in Women: A Systematic Review and Meta-analysis. Sport Med. 2020;50(10):1785-1812. doi:10.1007/s40279-020-01317-5
  4. Lebrun CM, Petit MA, McKenzie DC, Taunton JE, Prior JC. Decreased maximal aerobic capacity with use of a triphasic oral contraceptive in highly active women: A randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2003;37(4):315-320. doi:10.1136/bjsm.37.4.315

Construint el futur de la indústria de l'esport