Select Page

Insights

Com la contaminació afecta els futbolistes
28 gen. 2022   ·   

Equip Editorial

Encara que la contaminació ambiental és un dels problemes que més preocupa la societat, la recerca científica sobre com la pol·lució afecta l’esport professional només ha donat els seus primers passos. Existeixen nombrosos estudis sobre com influeix el medi ambient en els treballadors i ciutadans en general, però rares vegades tenen com a objecte d’estudi els esportistes, tenint en compte que la seva inhalació d’aire és molt superior durant l’activitat física. Tan sols està documentat que l’exposició a emissions causa mal oxidatiu i inflamació del sistema cardiovascular a llarg termini.

La contaminació afecta el rendiment esportiu?

La campanya que va posar en marxa la UEFA el 2021, Cleaner air, better game, recollia el compromís de l’organisme de compensar les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades per les seves competicions. En un epígraf, però, es feia ressò també d’una recerca duta a terme a Alemanya el 2015, que havia notat canvis al joc de futbolistes deguts a la mala qualitat de l’aire. L’estudi omparava les dades de rendiment dels futbolistes entre el 1999 i el 2011 en relació amb els registres de qualitat d’aire de cada ciutat. Andreas Lichter, Nico Pestel i Eric Sommer van considerar els nivells d’ozó i de PM10 (partícules sòlides o líquides de pols, cendres, estalzim, partícules metàl·liques, ciment o pol·len, disperses en l’atmosfera) a 2.956 partits disputats per 1.771 jugadors a 32 estadis durant 12 anys. La dada més alarmant va ser que un 7% dels partits es va jugar per sobre del llindar de concentració de PM10 que marca la regulació de la Unió Europea.

Aquesta recerca va establir que un jugador realitzava de mitjana entre 26 i 34 passis per partit amb una precisió del 77%. El 90% de tots ells eren curts, d’una distància menor a 30 metres. No obstant això, aquestes estadístiques es veien alterades segons el nivell de PM10 a l’aire. Fins i tot hi havia canvis significatius només amb nivells moderats de PM10. La contaminació no només afecta el nombre de passades i la precisió, també la longitud d’aquests passis. Els acadèmics van considerar que la passada llarga es pot interpretar com una manera de treure’s la pilota del damunt, ja que a nivells superiors de contaminació, aquest tipus de passades augmentava respecte les curtes. A més, la influència de l’atmosfera era major en els jugadors de més edat i en els que tenien les posicions físicament més exigents i actives al joc, com els migcampistes i defenses. Comptabilitzant tots aquests paràmetres, van concloure que el rendiment podia baixar fins un 16% segons la qualitat de l’aire.

Adaptació a la pol·lució

Partint d’aquests resultats, un estudi xinès acaba de confirmar algunes d’aquestes troballes. La recerca ha inclòs tots els partits de la Super Lliga (CSL) celebrats entre el maig del 2015 i  el novembre del 2017, uns 576, a 16 ciutats. De nou, l’estudi estava orientat al nombre de passades que feia cada jugador i el seu percentatge d’èxit com a mesura per calibrar el seu esforç, encara que el nou matís d’aquesta recerca estava dirigit a esbrinar si els jugadors poden adaptar-se a condicions externes desfavorables, com la contaminació. L’evidència empírica assenyala que tant els animals com els humans poden mitigar el seu ritme cardíac i respiració durant un període de temps si estan exposats a un aire contaminat.

Els resultats confirmen que la pol·lució afecta la qualitat i nombre de passades que fan els jugadors. No obstant això, aquests acadèmics puntualitzen que els futbolistes de l’equip local quasi no es veuen afectats per la qualitat de l’aire. Aquesta dada indicaria que pot existir algun tipus d’adaptació i, a més, posa de manifest l’avantatge de jugar a casa.

L’estudi aporta tres grans troballes:

  • S’aprecia un efecte superior de la contaminació sobre el jugador si existeix una diferència entre la qualitat d’aquesta atmosfera i la del seu lloc d’origen. La disminució del rendiment es xifra en una reducció del 2% a la participació en el joc (passades) i d’un 3,1% a la seva precisió (èxit de les passades).
  • Pot ser que es produeixi una adaptació a l’entorn habitual del futbolista, perquè on més s’apreciava l’efecte de la contaminació sobre el joc era als equips visitants, amb un descens del rendiment d’entre un 7,1 i un 7,8%.
  • Com ja indicava l’estudi alemany, els jugadors més joves són menys sensibles a la contaminació.

Contaminació i capacitat cognitiva

Encara existeix gran divergència a les conclusions d’aquesta mena d’estudis sobre l’esport i la contaminació. No obstant això, els resultats de les recerques citades apunten inequívocament al fet que la qualitat de l’aire afecta almenys la capacitat cognitiva. Aquesta dada no és nova. L’any 2020, la Universitat d’Amsterdam va suggerir que la contaminació podia alterar l’assumpció de riscos. El seu estudi es basava en les partides del campionat nacional d’escacs. A més contaminació, més probabilitat que s’acabés en taules. Un altre estudi holandès sobre escacs també va mostrar que, a recintes tancats, la concentració de PM2.5 a l’aire, les partícules contaminants més petites, augmentava un 26,3% la probabilitat que el jugador cometés un moviment erroni. Els autors havien analitzat 30.000 moviments de 596 partides.

Aquesta idea podria validar la hipòtesi que, a un partit de futbol, la contaminació de l’aire afavoriria que els jugadors fessin més passades llargues, que comporten menys risc. Els holandesos es recolzaven en una recerca relacionada amb el món de les finances per contrastar la seva troballa. El 2016, un estudi va descobrir que quan pujava la contaminació a Manhattan, es realitzaven menys operacions de risc a la borsa. No en va, tornant a l’esport, també es va constatar que al beisbol estatunidenc, els àrbitres cometen 11,5% més errors amb un augment d’1 ppm (parts per milió) del monòxid de carboni a l’atmosfera.

Són contaminants els esdeveniments a l’estadi?

El que també està clar és que, en general, tots els efectes que s’han pogut demostrar van en detriment de la qualitat del joc i de l’espectacle. Aquest problema és especialment rellevant a l’esport d’estadis. La pròpia celebració d’un esdeveniment esportiu genera alts pics de contaminació amb tots els vehicles que s’acosten al camp. Als Estats Units s’han arribat a comptabilitzar com a factor contaminant fins i tot les barbacoes que se solen fer als voltants del terreny de joc. En números, cada grup de 10.000 espectadors que acut a un partit de la NFL, suposa un augment del 0,3% del AQI (índex de qualitat de l’aire). En declaracions a The Sustainability Report, Nicholas Watanabe, de la Universitat de Carolina del Sud, va dir que quan la universitat de Columbia va acollir el torneig de la NCAA de bàsquet, el AQI va pujar a més de 150 en una ciutat que no sol superar els 40.

Esportistes al centre de l’emergència climàtica

Fins ara no hi ha hagut estudis més eloqüents en aquest camp que els que van analitzar els registres dels corredors de marató a la Xina. Les conclusions, després de revisar 56 proves celebrades entre 2014 i 2015, eren contundents. De mitjana, un corredor podia perdre fins a dotze minuts de la seva marca habitual a una cursa celebrada un dia amb alts índexs de contaminació. Malgrat que encara restin molts factors per determinar en aquest fenomen, a mig termini s’imposa la necessitat de col·locar mesuradors de contaminació per poder situar els entrenaments i els partits a les hores amb millor qualitat de l’aire atenent també criteris de salubritat. Cal tenir en compte que l’aire que inhala un esportista, per la freqüència de la seva respiració durant l’activitat, porta les substàncies contaminants a major profunditat dins el seu organisme. A més, en respirar per la boca es perd l’efecte filtrant dels pèls nasals. Durant tres hores d’exercici, pot passar pel seu organisme el mateix volum d’aire que respira una persona sedentària en dos dies. De manera que ja hi ha suficient evidència per situar també els esportistes al centre de l’emergència climàtica.

FONTS:

UEFA explainer: ‘Cleaner Air, Better Game’ campaign

https://www.uefa.com/insideuefa/sustainability/activities/0267-11dfaadcb305-75a1b049fdcd-1000–explainer-cleaner-air-better-game/

Productivity effects of air pollution: Evidence from professional soccer

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537117302658?via%3Dihub

Who Can Adapt to Air Pollution? Evidence from Professional Football Players in China

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3669464

Match Performance of Soccer Teams in the Chinese Super League—Effects of Situational and Environmental Factors

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6862007/

Risk Attitude and Air Pollution: Evidence From Chess

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3609237

The effect of air pollution on investor behavior : evidence from the S&P 500

https://www.econbiz.de/Record/the-effect-of-air-pollution-on-investor-behavior-evidence-from-the-s-p-500-heyes-anthony/10011567445

Indoor Air Quality and Cognitive Performance

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3460848

Air Pollution at College Football Games: Developing a Methodology for Measuring Air Pollutant Exposure in a Sport Event Microenvironment

https://www.researchgate.net/publication/331469026_Air_Pollution_at_College_Football_Games_Developing_a_Methodology_for_Measuring_Air_Pollutant_Exposure_in_a_Sport_Event_Microenvironment

Running With a Mask? The Effect of Air Pollution on Marathon Runners’ Performance

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1527002518822701

Contaminación en el aire y deporte

https://www.kunak.es/blog/contaminacion-aire-deporte/

Construint el futur de la indústria de l'esport