Select Page

Insights

Contra la pseudociència a l’esport

26 febr. 2019   ·   

Equip Editorial

Seria del tot impensable que la formació o la pràctica professional en medicina, biologia o enginyeria no es basés en evidències científiques. No obstant això, i encara que sembli una paradoxa, és molt comú trobar continguts que se n’allunyen dins de les ciències de l’activitat física i l’esport. Així ho ha posat de manifest, sense anar més lluny, un estudi recent sobre les idees i pràctiques que circulen entre els preparadors del Regne Unit, un dels països capdavanters en les ciències de l’esport. Han saltat totes les alarmes, i per intentar prendre consciència del problema se’n publicarà un article d’opinió a la revista Apunts. Educació Física i Esports, que detallarà cinc supòsits que afavoreixen aquestes pràctiques, així com algunes solucions possibles. Hi han participat Isaac Guerrero, membre de l’Àrea de Coneixement del FC Barcelona, i Natalia Balagué i Rafel Pol, membres del Grup de Recerca en Sistemes Complexos i Esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya i participants del Màster Professional en Futbol del club.   Un problema comú amb múltiples causes “Es tracta d’un problema molt estès, del qual potser som molt poc conscients”, explica Balagué. “Curiosament, sembla que ha crescut en facilitar-se l’accés a la informació (científica i no tan científica) a través d’internet, encara que sigui paradoxal”. La pràctica professional ha evolucionat en els últims anys d’una manera una mica anàrquica, “retocant-ne moltes vegades la façana sense revisar-ne els fonaments”, denuncia. Aquests són els cinc supòsits o creences principals que els autors volen rebatre:

  • L’esport és un fenomen massa complex per estudiar-se científicament: tradicionalment, les ciències de l’esport han estat dominades per la ciència biològica més clàssica. Tanmateix, hi ha una visió més moderna que abraça la complexitat i proposa “una nova mirada sobre l’atleta, l’equip i el joc partint de principis dinàmics. Una mirada que revoluciona la biologia, involucrant-hi especialment la física i les matemàtiques de la complexitat”, explica Balagué. Aquesta mirada permet sintetitzar els principis subjacents al comportament esportiu, millorant la comprensió de la seva evolució i oferint criteris d’intervenció eficaç. Encara que la implantació és lenta per la resistència de les pràctiques tradicionals, és una aposta de futur prometedora per abordar el fenomen esportiu.

 

  • S’infravalora el paper de la ciència bàsica en l’esport i en la ciència en general: tot i això, hi ha ciència, tant bàsica com aplicada, associada a cada disciplina de l’activitat física, ja sigui en l’àmbit de la bioquímica, la psicologia, la física o la sociologia. De fet, l’esport “és un banc de proves excepcional per a la ciència, perquè permet estudiar diferents dimensions (fisiològica, psicològica, sociològica, etcètera) del comportament humà i social en un espai i temps ben delimitats. En condicions naturals, seria molt més lent i laboriós explorar aquests comportaments, especialment sota condicions de màxima pressió. L’esport és, bàsicament, una manifestació dels processos de cooperació i competició que es donen a la natura; la vida sotmesa a pressió”, defineix Balagué. Per a l’esport és tan fonamental la ciència bàsica com l’aplicada, tenint en compte que la primera no pot restringir-se a la física o la bioquímica. Per exemple, no podem comprendre fenòmens com la fatiga o la presa de decisions basant-nos només en processos bioquímics i electrofisiològics. Cal desenvolupar teories comportamentals que ajudin a comprendre millor aquests processos. Les noves teories donen lloc a noves metodologies d’entrenament que, al seu torn, inspiren noves línies de recerca aplicada.
  • A l’esport, la pràctica i l’experiència són més importants que la teoria: la pràctica proporciona un coneixement riquíssim però subjectiu, un coneixement no científic que no permet formular teories. Ni les anècdotes ni els testimonis, per tant, poden substituir les evidències sistemàtiques. Teoria i pràctica han d’anar de bracet, de manera que hi hagi una revisió i una renovació constants de l’una i de l’altra. Una comprensió teòrica actualitzada dels fenòmens relacionats amb l’esport és indispensable perquè, com deia el matemàtic i filòsof anglès K. Lewin, “no hi ha res més pràctic que una bona teoria”.

 

  • Totes les teories tenen part de veritat i són igual d’acceptables: aquesta creença afavoreix que en les ciències de l’esport coexisteixin de vegades teories incompatibles entre si i que els professionals barregin supòsits i fonaments contradictoris. Els models i les teories científiques —fins i tot les que semblen intocables— evolucionen i se substitueixen per d’altres que expliquen o prediuen millor la realitat. Per tant, cal deixar-ne córrer algunes i abraçar-ne d’altres per promoure pràctiques més coherents.

 

  • Hi ha ciències dures (les biològiques) i toves (les socials): la superioritat de les ciències biològiques sobre les socials és un prejudici infundat i generalitzat. Es creu que la ciència només pot tenir lloc en laboratoris amb instruments de mesura precisos, però la ciència no es caracteritza per aquests estereotips, sinó per contrastar les dades de la realitat amb les teories. El problema és trobar maneres adequades de mesurar. Com que és més difícil trobar-les en conceptes relacionats amb el comportament que, per exemple, amb l’activitat d’una fibra muscular al laboratori, això primer s’ha menyspreat. “A més, són freqüents les opinions sobre temes de ciències socials (o sobre l’esport) que no es basen en cap coneixement científic; això contribueix a banalitzar-los”, explica Balagué. “Però és un error. De fet, els valors personals o la motivació, que evolucionen més lentament, és a dir, es mantenen més constants en el temps que molts paràmetres biològics (com el lactat en sang), tenen un efecte més perdurable i, en aquest sentit, més rellevant sobre l’organisme”.

    Alguns consells i propostes Entre les recomanacions suggerides a l’article n’hi trobem algunes com aquestes: revisar adequadament els programes de formació d’acord amb criteris de qualitat científica, fomentar la col·laboració entre disciplines amb una ment científicament exigent i alhora oberta als avenços del coneixement, ajudar els alumnes a distingir ciència de pseudociència i valorar l’esport com un fenomen útil per a la ciència en general. Per a Balagué, la recomanació general és: “fora receptes generals descontextualitzades i millor comprensió dels fenòmens relacionats amb l’esport. Els alumnes i els preparadors han de saber que la ciència és un continu i que hem d’estar atents a la seva evolució. L’experiència professional és important, però els perfils professionals pràctic-científics tenen més possibilitats d’èxit”.   L’equip del Barça Innovation Hub

Construint el futur de la indústria de l'esport