Select Page

Insights

El desenvolupament del futbol femení. La importància d’actuar per reduir la bretxa de gènere

18 març 2022   ·   

Equip Editorial

El futbol femení ha aconseguit en els últims anys atreure l’interès dels aficionats i els mitjans de comunicació d’una manera extraordinària. La Copa Mundial de la FIFA França 2019 va registrar un rècord d’audiència: 1120 milions d’espectadors es van connectar a la competició a través de les diferents plataformes. Aquesta dada va suposar un augment del 30% respecte als 764 milions del Canadà 2015. La final entre els Estats Units i Països Baixos va ser el partit més vist de la història dels Mundials femenins amb una audiència en directe de 82,18 milions, un 56% més que els 52,56 milions del Canadà 2015. El minut d’or va ser vist per 263,62 milions d’espectadors, el 22,9% de tot el torneig.1

En paraules de Gianni Infantino, President de la FIFA, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 “va ser un fenomen cultural que va atreure l’atenció dels mitjans de comunicació com mai i va oferir una plataforma destacada que va permetre el desenvolupament del futbol femení. El fet que s’hagi sobrepassat l’objectiu dels 1000 milions dona bona mostra de l’ascens del futbol femení i que, si es promou i es retransmet futbol de primera categoria a nivell mundial, és igual si és masculí o femení, els aficionats el veuran”.2

Malgrat aquestes extraordinàries xifres, el futbol femení no té tanta exposició com el futbol masculí i la seva repercussió i interès està encara lluny del que desperten els homes. 

Què es pot fer per a reduir la bretxa de gènere en el futbol entre homes i dones? 

La pregunta és molt rellevant perquè sabem que la inversió en l’esport d’elit i els seus esdeveniments acaba influint en els hàbits de les persones inactives, aconseguint que comencin a practicar un esport. A més, l’enorme repercussió del futbol pot contribuir de forma molt rellevant a eliminar la desigualtat de gènere en la societat.

L’evidència científica suggereix tres arguments per a explicar per què les dones practiquen més o menys futbol i per què existeix llavors una major o menor bretxa de gènere amb els homes. 

 • El primer és econòmic.3-5 El desenvolupament econòmic afecta a la bretxa de gènere en el futbol de maneres diferents entre els diferents països. Un major Producte Interior Brut per càpita es converteix en millors infraestructures esportives i organitzatives, millor accés a equipaments i major disponibilitat de temps lliure per a l’esport femení.

 • El segon argument té a veure amb la igualtat de gènere.6.7 Els països on les dones tenen les mateixes oportunitats en la societat són més propensos a invertir en esports femenins. La conseqüència òbvia és l’increment del nombre de dones que juguen al futbol i la millora del seu nivell esportiu. 

 • El tercer argument és polític.7-9 La bretxa de gènere entre el futbol femení i el masculí també està condicionada per la proposta de polítiques dissenyades deliberadament per promoure el futbol femení. La promoció del futbol femení té a veure amb estratègies específiques dins i fora del camp per augmentar el nivell general d’interès i coneixement del joc, inclosa la participació, la cobertura dels mitjans i ocupar llocs de direcció en les diferents organitzacions i institucions esportives. Si bé en la majoria dels països el futbol masculí és més popular que el femení, en la mesura en què els països donen suport al futbol femení pot augmentar la visibilitat del futbol femení i reduir la bretxa de popularitat. 

Una recent investigació10 ha analitzat quant importa cadascun d’aquests tres factors per explicar la diferència en el rendiment de les seleccions nacionals masculines i femenines en cada país. La pregunta és la següent: per què la selecció masculina d’un país té èxits internacionals i la femenina no? Per a això van analitzar la diferència en el Rànquing de la FIFA de les seleccions masculines i femenines en 116 països durant els anys 2003 a 2019. Els resultats són molt suggerents. Les seleccions nacionals femenines obtenen millors resultats en els tornejos internacionals quan s’implementen polítiques dissenyades per a promoure el futbol femení al país. No obstant això, sembla menys rellevant l’argument econòmic. En definitiva, el futbol femení no és un subproducte del futbol masculí. En països on es promou activament el futbol femení, les seleccions nacionals de futbol femení són millors. 

Les recomanacions per a reduir la bretxa de gènere entre els homes i les dones apunten al fet que és necessari eliminar la desigualtat de gènere mitjançant la promoció del futbol femení en particular. Els dirigents esportius haurien de proposar actuacions com incrementar el nombre de dones en els organismes que controlen el desenvolupament del futbol, desenvolupar programes específics de promoció del futbol femení i disposar de plans estratègics per a intervenir en el desenvolupament del futbol femení.

En conclusió, el recent desenvolupament del futbol femení ha de portar a entendre que cal actuar per reduir la bretxa de gènere amb els homes. No es pot esperar. 

Referències:

 1. https://digitalhub.fifa.com/m/5fd80f719fbff8e4/original/rvgxekduqpeo1ptbgcng-pdf.pdf
 2. https://www.fifa.com/es/tournaments/womens/womensworldcup/france2019/news/mas-de-mil-millones-de-espectadores-vieron-la-copa-mundial-femenina-de-la-fifatm
 3. Hoffmann R, Chew Ging L, Matheson V, et al. (2006) International women’s football and gender inequality. Applied Economics Letters 13(15): 999–1001.
 4. Jayachandran S (2015) The roots of gender inequality in developing countries. Annual Review of Political Science 7: 63–88.
 5. Torgler B (2008) The determinants of women’s international soccer performances. International Journal of Management and Marketing 3(4): 305–318.
 6. Mosedale S (2005) Assessing women’s empowerment towards a conceptual framework. Journal of International Development 17: 243–257.
 7. Valenti M, Scelles N and Morrow S (2020) Elite sports and international sporting success: A panel data analysis of European women’s national football team performance. European Sport Management Quarterly 20(3): 300–320.
 8. De Bosscher V, De Knop P, van Bottenburg M, et al. (2006) A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international sporting success. European Sport Management Quarterly 6(2): 185–21.
 9. Williams J (2003) A Game For Rough Girls: A History of Women’s Football in England. A History of Women’s Football in Britain. New York: Routledge.
 10. Lago I, Lago-Peñas C and Lago-Peñas S. (2022) Waiting or Acting? The Gender Gap in International Football Success. International Journal for the Sociology of Sport. Ahead of print.

Construint el futur de la indústria de l'esport