Select Page

Insights

El diagnòstic per imatge a la medicina esportiva: present i futur
9 maig 2018   ·   

Equip Editorial

Les lesions musculars suposen més del 30% de totes les lesions que es produeixen en esports com el futbol. La importància és, per tant, enorme pel que fa als entrenaments i als minuts de joc perduts. Per tal de minimitzar el problema, és fonamental fer un diagnòstic correcte que permeti establir el pronòstic i els terminis de tractament adequats, així com el risc de tornar a patir una lesió.

Les tècniques d’imatge (com l’ecografia o la ressonància magnètica) són de gran ajuda en aquest procés. Recentment, el doctor Gil Rodas, metge especialista en el F.C. Barcelona, ha publicat un article a la revista Healthmanagement.org en el qual hi descriu els principals usos d’aquestes tècniques, la importància que tenen i les noves àrees d’investigació.

El diagnòstic és crucial

“El més important en el tractament d’una lesió muscular és fer un bon diagnòstic”, assegura Rodas. “Per això, és fonamental considerar allò que t’explica el malalt i l’exploració física, però avui tenim la sort de disposar també de proves como l’ecografia o la ressonància magnètica que ens ajuden a precisar”.

El repte és complex i la classificació de les lesions musculars segueix sent una qüestió de debat. L’any 2017 el mateix equip mèdic del F.C. Barcelona, en col·laboració amb l’hospital Aspetar i altres centres europeus i dels EUA, va proposar un nou sistema en el qual es tenia en compte tant el mecanisme de la lesió com la seva localització, el grau de severitat i el nombre de lesions anteriors. “Estem passant d’una classificació molt simple a una altra amb moltes capes d’informació, de manera similar, en certa manera, a allò que està succeint amb el diagnòstic del càncer. Però encara estem en el procés”, assegura Rodas.

Quant a les proves d’imatge, l’ecografia és ara mateix la més utilitzada. “És un sistema fàcil i econòmic que podem utilitzar tots els clubs esportius, és com l’estetoscopi per a un cardiòleg”. A través de l’ecografia es pot seguir el procés de cicatrització, l’evolució de l’hematoma o es pot comprovar si l’arquitectura muscular es restaura de manera correcta. És, ara mateix, la millor eina per al seguiment habitual.

La ressonància magnètica és més costosa i menys indicada per a la pràctica diària, però, a canvi, aporta un grau de major precisió. Ambdues es complementen i són de gran utilitat. Tanmateix, encara no han demostrat que ajudin en la decisió del moment idoni i segur per tornar a la competició. Aquest és el següent gran repte.

Per decidir-ho, “avui en dia ens basem en la mateixa evolució clínica i en els tests de camp a partir de l’anàlisi amb GPS”, reconeix Rodas. “D’alguna manera aquestes dades ens diuen si el cotxe, que ha estat aturat, torna a agafar les mateixes velocitats, les mateixes acceleracions.

L’objectiu en el futur és que les proves d’imatge ajudin també en aquesta decisió. Amb les noves tecnologies s’està passant de poder observar merament l’anatomia a poder estudiar detalladament l’estructura del múscul i el tendó i, fins i tot, el seu metabolisme i funcionament. Tot i que encara no hi ha estudis suficients, es té l’esperança que les noves ressonàncies magnètiques més potents (denominades “de 3 Teslas”) siguin d’ajuda, a l’hora de millorar la definició de les imatges. Un altre tipus de ressonàncies que s’estan estudiant són les elastografies que permetrien estudiar els músculs en moviment, el seu funcionament i la flexibilitat. Fins i tot les tomografies per emissió de positrons (PET), ara utilitzades especialment en l’estudi del càncer i malalties de cor, podrien aportar informació sobre el metabolisme del múscul i sobre la seva recuperació.

Ara mateix, la conclusió principal és que les proves d’imatge milloren el diagnòstic de les lesions musculars, informen sobre el pronòstic i permeten ajustar el tractament. Amb el temps i la investigació, probablement, també ajudaran a decidir el moment idoni de retorn a la competició.

Construint el futur de la indústria de l'esport