Select Page

Insights

El son irregular: un enemic del rendiment en els adolescents

5 jul. 2019   ·   

Equip Editorial

Hi ha una tendència entre els adolescents de tot el món a dormir cada cop menys hores entre setmana i a compensar-ho el cap de setmana. Aquest fet ja és una epidèmia en alguns països asiàtics com la Xina, Corea i el Japó, on els seus joves dediquen menys temps al son que els europeus i els americans. La conseqüència immediata és un pitjor rendiment acadèmic i esportiu. I el perill, en aquesta etapa del desenvolupament és quan es fixen els hàbits que ens marcaran de per vida. Un adolescent habituat a privar-se d’hores de son tendirà a ser un adult amb aquest mateix costum i difícilment assolirà el ple rendiment intel·lectual i físic.

Aquesta tendència de son irregular té una doble causa: la variació del nostre cicle circadiari en arribar a l’adolescència i el jetlag social. Amb un agreujant, l’ús de pantalles i de tecnologia, que redueixen significativament el temps dedicat al descans.

El cicle circadiari del nostre cos és un patró cíclic, associat amb la llum del sol, i que regula de manera automàtica la nostra tendència a estar actius o somnolents. Quan som nens ens lliguem de manera natural amb el cicle dia/nit i pertanyem tots al cronotip diürn. L’adolescència comporta un reajustament, a partir del qual les persones comencem a pertànyer al cronotip diürn —més actius en les primeres hores— o al cronotip de tarda —més actius a partir del migdia—. És aleshores quan es produeix el jetlag social, una privació del son provocada per la incompatibilitat entre les tendències dels adolescents i les seves obligacions socials.

En tots els països s’avança l’hora d’entrada a l’institut, la qual cosa els obliga a matinar, fet que, en el passat, afectava de manera especial els del cronotip de tarda. Però aquest efecte negatiu s’ha fet universal gràcies a la tecnologia, que possibilita a tothom prolongar el seu temps de relacions socials fins a altes hores de la nit.  En privar-se d’hores de son apareix el jetlag social, anomenat així perquè els seus efectes són idèntics als que pateixen els viatgers internacionals: fatiga, irritabilitat, fallades de memòria i confusió en la presa de decisions.

S’ha observat que els adolescents que dormen poc entre setmana dediquen un temps excessiu a dormir el cap de setmana, com a compensació. Però la sensació de descans que puguin obtenir no elimina, en realitat, els efectes nocius que la privació del son ha acumulat en el seu organisme. El rendiment acadèmic empitjora, augmenta la massa corporal, hi ha més tendència al desànim i, en els casos més greus, a la depressió. Si, a més, aquesta manera irregular de dormir es prolonga en el temps, les habilitats cognitives dels adolescents cauen definitivament, i el seu rendiment esdevé molt inferior al que podrien assolir amb un descans regular.

Aquest fenomen, reflectit en molts estudis científics, també s’ha observat entre els joves que practiquen esport. Per lògica s’acostuma a considerar que la conseqüència més elemental de no dormir bé és la fatiga muscular, però els especialistes han comprovat que en els esdeveniments esportius també afecta el rendiment cognitiu. En reduir-se l’habilitat espacial i de raonament, es necessiten més segons o dècimes de segon per comprendre una situació de joc i també per decidir com continuar la jugada, i això fa augmentar, per tant, el risc d’equivocar-se. Per contrarestar aquest i altres efectes negatius, els especialistes del Barça, juntament amb l’AdSalutem Institute i Allianz, han elaborat una Guia del Son destinada a esportistes adolescents, que facilita la comprensió dels beneficis del son i una sèrie d’hàbits que cal adquirir perquè aquest es produeixi de forma regular.

Les recomanacions pretenen aconseguir, mitjançant tècniques senzilles, restablir el cicle circadiari i accentuar la tendència a adoptar el cronotip diürn. Totes elles es basen en les evidències científiques sobre la influència que tenen la llum i la foscor en l’organisme, a l’hora de generar la producció de melatonina, l’“hormona del son”. A més, preveu tots els aspectes de la conducta, des de l’ús de la tecnologia a l’alimentació, i per descomptat posa el focus en com generar les condicions d’un entorn que ajudi a agafar el son. Aquestes recomanacions estan destinades a proporcionar un entrenament invisible més efectiu, que permeti millorar el benestar dels esportistes.

Si dormir bé significa, sempre, un millor rendiment en tots els aspectes del dia a dia, en els adolescents suposa, a més, una diferència decisiva.

L’equip Barça Innovation Hub

*Aquest article forma part d’una sèrie destinada als joves esportistes i els seus preparadors. Amb un enfocament doble, es divulgaran les darreres investigacions sobre el son i es proporcionaran recursos per reforçar o modificar algunes conductes. Un esforç més del Barça Innovation Hub, en col·laboració amb AdSalutem Institute i Allianz, per donar suport en aquesta part de l’entrenament invisible, que es complementa amb la Guia del son, elaborada per als joves esportistes del club.

Construint el futur de la indústria de l'esport