Insights

Esport d’alt rendiment i salut òssia. Són tots els esports iguals?
27 març 2020   ·   

Equip Editorial

L’osteoporosi és una malaltia recurrent a partir de certa edat, que es presenta amb baixos nivells de densitat (DMO) i contingut mineral ossi (CMO) amb el consegüent risc de fractura d’ossos. Aquesta malaltia afecta dones postmenopàusiques principalment, però també a persones d’altres edats – incloent-hi nens – i de diverses condicions. De fet, s’estima que el nombre de persones amb osteoporosi augmentarà fins a quasi 34 milions el 2025, el que representa un augment del 23% respecte el 2010.

L’exercici físic es presenta com una estratègia beneficiosa per millorar la salut òssia, però l’evidència científica al respecte és encara incerta. Per exemple, una metanàlisi (Nikander et al., 2010) en la qual es van incloure 10 estudis, es va arribar a la conclusió que, mentre que l’exercici augmenta la DMO en nens en etapa prepuberal, en general no indueix aquests efectes en etapes posteriors (és a dir, persones adolescents, adultes o més grans). Aquesta diversitat o controvèrsia podria ser deguda a l’exercici practicat, ja que probablement no tots els tipus d’exercici provoquen els mateixos efectes. Així, per confirmar aquesta hipòtesi, la responsable de la unitat de medicina de l’esport del CAR i l’equip mèdic del FC Barcelona han avaluat recentment les dades de dones esportistes d’alt rendiment que practicaven diferents esports en tots dos centres d’alt nivell, comparant-les amb un grup de dones sedentàries com a grup control (Bellver et al., 2019).

Els resultats de l’estudi van demostrar que tant les esportistes que realitzaven esports aquàtics com la natació, natació sincronitzada o waterpolo, com aquelles que realitzaven esports no aquàtics, futbol, voleibol, i hoquei, presentaven una major DMO i CMO que el grup de control. És interessant observar que aquelles que realitzaven esports no aquàtics tenien paral·lelament una major DMO i CMO en comparació amb aquelles practicaven esports aquàtics. En analitzar els resultats per esports, els valors superiors de DMO i CMO es trobaven en esports d’alt impacte com el voleibol i el futbol, mentre que els valors més baixos es van trobar a waterpolo, natació i natació sincronitzada, seguits pel grup control (dades mostrades a la Figura 1). Van ser especialment baixos els nivells en natació i natació sincronitzada, possiblement a causa de que les esportistes de waterpolo entrenaven menys hores a l’aigua (12-15 hores a la setmana, enfront de les 36 hores de natació sincronitzada), i més hores fora d’ella (10 hores a la setmana, en comparació de les 8 de les nedadores o les 3 de natació sincronitzada).

Figura 1. Densitat mineral òssia en el cos sencer, en la columna vertebral i en el maluc en dones practicants de diferents esports d'alt nivell i sedentàries. Figura obtinguda de Bellver et al. (2019). Figura 1. Densitat mineral òssia en el cos sencer, en la columna vertebral i en el maluc en dones practicants de diferents esports d’alt nivell i sedentàries. Figura obtinguda de Bellver et al. (2019).

Altres estudis han observat també diferents efectes sobre la DMO segons l’esport practicat. Per exemple, un estudi recent (Andersen et al., 2018) va observar que els ciclistes presentaven una menor DMO total i específica a la zona lumbar i del coll femoral que un grup de corredors malgrat realitzar un major volum d’entrenament. De forma similar, un altre estudi (Duncan et al., 2002) que va incloure ciclistes, nedadors, corredors, triatletes i un grup de control que no feia exercici, va observar que els corredors presentaven una major DMO en comparació amb els que practicaven esports en què no hi ha impacte, és a dir, nedadors i ciclistes. De fet, tan sols els corredors i no els altres grups amb independència de l’esport practicat, presentava una major DMO que els altres.

En conclusió, aquests resultats mostren que l’exercici realitzat, fins i tot al més alt nivell no té efectes negatius sobre la salut òssia, i de fet pot arribar a millorar-la respecte a la de la població sedentària, i que aquests beneficis varien en funció de l’esport practicat. Els estímuls mecànics activen una sèrie de senyals formadors d’os “osteogèniques” que faciliten que els ossos s’enforteixin. Aquests estímuls són quasi inexistents quan no s’actua contra la gravetat com a dins de l’aigua, o en el ciclisme. Per això, és convenient incloure activitats que generin aquests estímuls (ex. exercicis de cursa, salts, o entrenament de força) per estimular la DMO.

 

L’equip Barça Innovation Hub

REFERÈNCIES

  • Andersen, O. K., Clarsen, B., Garthe, I., Mørland, M., and Stensrud, T. (2018). Bone health in elite Norwegian endurance cyclists and runners: A cross-sectional study. BMJ Open Sport Exerc. Med.4, 1–7. doi:10.1136/bmjsem-2018-000449.
  • Bellver, M., Del Rio, L., Jovell, E., Drobnic, F., Trilla, A. (2019) Bone mineral density and bone mineral content among female elite athletes. Bone, Oct;127:393-400.
  • Duncan, C. S., Blimkie, C. J. R., Howman-Giles, R., Briody, J. N., COWELL, C. T., and BURKE, S. T. (2002). Bone mineral density in adolescent female athletes: relationship to exercise type and muscle strength.  Sci. Sports Exerc.34, 286–294. doi:10.1097/00005768-200202000-00017.
  • Nikander, R., Sievänen, H., Uusi-Rasi, K., Heinonen, A., Kannus, P., and Daly, R. M. (2010). Targeted exercise against osteoporosis: A systematic review and meta-analysis for optimising bone strength throughout life. BMC Med.8, 47. doi:10.1186/1741-7015-8-47.

Construint el futur de la indústria de l'esport