Insights

Importància dels factors neurals en el rendiment de força
23 jul. 2021   ·   

Equip Editorial

La capacitat per exercir grans nivells de força en un curt període de temps, coneguda com a força explosiva o potència, és un dels pilars del rendiment en multitud d’esports, des d’aquells que contenen accions com els salts, llançaments, esprints o canvis de direcció, fins uns altres en els quals a priori podríem pensar que la seva importància és menor com els de resistència. En concret, el ràtio de desenvolupament de la força (la capacitat per generar força des dels primers mil·lisegons de l’acció, normalment avaluada en els primers 100-200 mil·lisegons) ha mostrat ser un millor indicador del rendiment en aquesta mena d’accions que la força màxima aconseguida, malgrat ser aquesta última la que més atenció ha rebut tradicionalment.1

Encara que la massa muscular juga un paper important en el desenvolupament de força muscular, sent de fet un dels factors que afecta el ràtio de desenvolupament de força,1 aquest últim ha mostrat estar enormement condicionat per factors neurals. De fet, la millora dels factors neurals és una de les adaptacions que més afavoreix les millores en el ràtio de desenvolupament de força i en general en el rendiment, quedant patent des de les primeres setmanes d’entrenament – al contrari que els guanys en la massa muscular, que poden trigar setmanes a ocórrer –. Per exemple, un estudi va observar que 5 setmanes d’entrenament podien produir millores en la força muscular sense produir canvis en el gruix muscular, la rigidesa muscular o l’arquitectura del múscul cosa que sembla indicar que les primeres millores en la força són degudes principalment a adaptacions neurals.2

Confirmant el paper dels factors neurals en la força, diversos estudis han mostrat que la capacitat per realitzar una activació neuromuscular ràpida al començament de la contracció (mesurada mitjançant electromiografia) és clau per produir alts nivells de ràtio de desenvolupament de força, al contrari que la força màxima, que no requereix d’una activació neuromuscular tan ràpida.3,4 Per tant, els programes d’entrenament destinats a millorar accions com el salt han de tenir com a objectiu millorar aquesta activació neuromuscular des dels primers mil·lisegons de l’acció. En aquest sentit, s’ha observat que l’entrenament de força amb càrregues altes (acabant amb 4-6 repeticions màximes) augmenta no sols la força màxima i el ràtio de desenvolupament de la força, sinó també l’activació neuromuscular durant les primeres fases de la contracció (0-200 mil·lisegons).5 A més, recentment Del Vechio i col·laboradors van monitorar una sèrie de motoneurones abans i després de 4 setmanes d’entrenament de força (realitzant contraccions amb >75% de la força màxima i realitzades a la màxima velocitat), i van observar que dites motoneurones es reclutaven abans, augmentant la seva freqüència de descàrrega.6  

D’altra banda, amb l’entrenament de força no sols s’observen canvis a nivell de les motoneurones, sinó que també es produeixen canvis directament a nivell de l’escorça cerebral. Així, s’ha observat que en entrenar únicament amb un costat del cos es poden produir guanys de força en el costat contralateral no entrenat. Per exemple, un estudi va observar que després de 9 sessions d’entrenament de força amb una cama, augmentava la força d’aquesta cama en un 41%; però curiosament, la força del costat no entrenat també va augmentar un 35%, i també ho va fer l’activació cortical.7 Per tant, aquestes adaptacions a nivell neural podrien servir per millorar per exemple la força d’un membre lesionat en entrenar amb el membre no lesionat.

Conclusions

En resum, malgrat que moltes vegades es posa el focus per millorar la força en els factors estructurals com pot ser el volum muscular, els factors neurals juguen un paper fins i tot més important, sobretot en accions que impliquen exercir grans nivells de força en un curt espai de temps (salt, esprint, etc). L’entrenament de força explosiu i amb càrregues altes ha mostrat ser eficaç per millorar aquests factors neurals, no sent necessari un gran volum d’entrenament – al contrari del que passa per aconseguir hipertròfia muscular – per obtenir aquests beneficis.

Pedro L. Valenzuela

Referències

  1. Maffiuletti NA, Aagaard · Per, Blazevich AJ, Folland J, Tillin N, Duchateau J. Rate of force development: physiological and methodological considerations. Eur J Appl Physiol. 2016;In press. doi:10.1007/s00421-016-3346-6
  2. Blazevich AJ, Gill ND, Deans N, Zhou S. Lack of human muscle architectural adaptation after short-term strength training. Muscle and Nerve. 2007;35(1):78-86. doi:10.1002/mus.20666
  3. De Ruiter CJ, Kooistra RD, Paalman MI, De Haan A. Initial phase of maximal voluntary and electrically stimulated knee extension torque development at different knee angles. J Appl Physiol. 2004;97(5):1693-1701. doi:10.1152/japplphysiol.00230.2004
  4. De Ruiter CJ, Vermeulen G, Toussaint HM, De Haan A. Isometric knee-extensor torque development and jump height in volleyball players. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1336-1346. doi:10.1097/mss.0b013e318063c719
  5. Aagaard P, Simonsen EB, Andersen JL, Magnusson P, Dyhre-Poulsen P. Increased rate of force development and neural drive of human skeletal muscle following resistance training. J Appl Physiol. 2002;93(4):1318-1326. doi:10.1152/japplphysiol.00283.2002
  6. Del Vecchio A, Casolo A, Negro F, et al. The increase in muscle force after 4 weeks of strength training is mediated by adaptations in motor unit recruitment and rate coding. J Physiol. 2019;597(7):1873-1887. doi:10.1113/JP277250
  7. Goodwill AM, Pearce AJ, Kidgell DJ. Corticomotor plasticity following unilateral strength training. Muscle and Nerve. 2012;46(3):384-393. doi:10.1002/mus.23316

Construint el futur de la indústria de l'esport