TRENDS

JOCS REDUÏTS AL FUTBOL: SÓN IGUALS LES ADAPTACIONS EN JUGADORS PROFESSIONALS I AMATEURS?

Autor: Marina Casas

03 Juliol 2019
COMPARTIR

Els jocs reduïts (small-sided games, SSG) són tasques molt habituals en la preparació de qualsevol equip. Es tracta de situacions jugades (partits) en les quals es redueix el nombre de jugadors i l’espai perquè s’incrementi la participació dels futbolistes i el joc sigui més intens que en un 11 contra 11. Sabem moltes coses de les adaptacions que produeixen els SSG segons les seves característiques.1,2 La intensitat d’aquests exercicis es pot manipular o veure’s afectada per diversos factors, com el nombre de jugadors que hi intervenen, la mida i la forma de l’espai de joc, la durada de l’exercici i els temps de recuperació, les normes del joc, l’estat d’ànim de l’entrenador o la manera d’aconseguir un punt o un gol. Com pot suposar-se, les adaptacions potencials dels SSG depenen de les condicions concretes en què es practiquen.

 

Un dels aspectes menys estudiats és l’efecte dels SSG segons el nivell dels jugadors. Hi ha molt pocs estudis que hagin investigat les diferències en la resposta dels futbolistes a aquest tipus de tasques quan el seu nivell no és el més alt.  Com passa en molts altres temes d’estudi al futbol, el coneixement que es va construint es basa en investigacions que tenen com a mostra a esportistes d’elit. Tanmateix, els equips d’altres categories adopten ràpidament les metodologies i els exercicis dels equips professionals. Segur que els efectes seran els mateixos?

 

Un treball publicat fa un temps ens ofereix respostes més clares.3 L’objectiu d’aquesta investigació va consistir a analitzar la relació entre el nivell dels jugadors (amateurs i professionals) i la repercussió fisiològica, física i tecnicotàctica en tres SSG: 2 contra 2, 3 contra 3 i 4 contra 4. Els futbolistes professionals pertanyen a un equip francès (n = 20) que ha guanyat diverses vegades la Ligue 1 i que en aquesta temporada participava en la Lliga de Campions. Els jugadors amateurs (n = 20) juguen en una categoria equivalent a la Tercera Divisió espanyola. A la taula 1 es presenten les característiques dels SSG. A la taula 2, els valors mitjans i la desviació típica de cada SSG després de jugar a un toc, a dos i lliure. Com podem observar, hi ha diferències significatives en pràcticament totes les respostes fisiològiques i les activitats físiques i tecnicotàctiques. Els jugadors professionals poden recórrer una distància més gran i a una intensitat més alta; fan més passades bones, perden moltes menys pilotes i, finalment, la concentració de lactat a la sang i la percepció de l’esforç són significativament inferiors que en el cas dels jugadors amateurs.

 

Segons els resultats, els SSG podrien servir per millorar la condició física i les habilitats tecnicotàctiques dels futbolistes. Sembla, però, que els SSG demanen diferents respostes d’acord amb el nivell dels jugadors. Les diferències més importants apareixen quan les tasques es fan al primer toc. Els entrenadors haurien de permetre, com a mínim, dos contactes amb la pilota als jugadors amateurs, ja que tenen un nivell tècnic inferior. En qualsevol cas, sembla que calen investigacions que tinguin com a mostra d’estudi jugadors semiprofessionals i amateurs. Els tècnics d’aquestes categories haurien d’acceptar amb cautela les respostes físiques, fisiològiques i tecnicotàctiques als SSG que es proposen a la bibliografia per planificar l’entrenament. Pot ser que no serveixin per entrenar els seus jugadors. O, si més no, les adaptacions no seran les mateixes. També hauríem de tenir en compte que, dins de la mateixa categoria, hi ha jugadors amb nivells molt diferents. La investigació per millorar la intervenció (Investigació-Acció) sembla imprescindible en qualsevol club.

 

Carlos Lago Peñas

 

BIBLIOGRAFIA

 

1 Hill-Haas, S. V.; Dawson, B.; Impellizzeri, F. M. i Coutts, A. (2012). Physiology of small- sided games training in football. Sports Medicine, 41(3), 199-220.

2 Aguiar, M.; Botelho, G.; Lago, C.; Maças, V. i Sampaio, J. (2012). A review on the effects of soccer small-sided games. Journal of Human Kinetics 33, 103-113.

3 Dellal, A.; Hill-Hass, S.; Lago-Peñas, C. i Chamari, K. (2011). Small-sided games in soccer: amateur vs. professional players’ physiological responses, physical, and technical activities. The Journal of Strength & Conditioning Research 25 (9), 2371-2381.

 

 

COMPARTIR