Select Page

Insights

La hipòxia, clau en la tendinopatia
26 febr. 2020

La tendinopatia és una de les lesions més comunes en l’esport d’elit. Una editorial publicada (Järvinen, 2019) pel Dr. Tero Järvinen a la prestigiosa revista British Journal of Sports Medicine ha posat el focus en un element comú que presenta el teixit lesionat: la hipòxia. A causa dels baixos nivells d’oxigen, aquesta zona danyada presenta, també en repòs, una elevada concentració de lactat (Alfredson et al., 2002), a més a més d’enzims anaeròbics i teixit fibròtic i hialí (Järvinen et al., 1997).

Aquestes característiques biològiques i histopatològiques fan que es cronifiqui la hipòxia, la qual cosa indueix l’activació de l’HIF-1α, factor de transcripció que regula respostes adaptatives a canvis de concentració d’oxigen als teixits. L’HIF-1α s’estabilitza ràpidament quan els nivells d’oxigen intracel·lular disminueixen, modulant l’expressió de proteïnes relacionades amb el metabolisme anaeròbic i la creació de nous vasos (neovascularització) mitjançant factors de creixement vascular (ex. VEGF) (Pouysségur, Dayan, & Mazure, 2006). Paradoxalment, aquests senyals angiogènics (és a dir, de creació de nous vasos), aberrants i caòtics induïts per la hipòxia provoquen que es creï una xarxa de nous vasos sanguinis, que lluny de solucionar el problema, el perpetuen. Aquest procés es coneix com a vascularització patològica, similar al que té lloc en el tumor (elevada concentració de lactat, hipòxia i xarxa vascular heterogènia) (De Palma, Biziat, & Petrova, 2017).

Per això, un dels objectius ha de ser normalitzar el flux sanguini per augmentar la quantitat d’oxigen que arriba al teixit danyat. Investigacions recents han intentat revertir aquesta situació amb propostes que tornen a introduir factors necessaris per a l’estabilització vascular a la zona lesionada, com la proteïna R-RAS (Li, Sawada, & Komatsu, 2017). Altres vies són les que proposen l’exercici com a eina per normalitzar la vascularització. Per exemple, en models animals de càncer, l’exercici incrementa el flux sanguini al tumor, redueix la hipòxia, la concentració de lactat i la vasoconstricció (Koelwyn et al., 2017; McCullough et al., 2014). Així, es demostra que l’exercici és capaç de modular l’ambient del tumor. Transferint aquests resultats al tendó, un protocol d’exercici podria augmentar el flux sanguini de la lesió, reduint la hipòxia, així com els aspectes fisiopatològics associats a ella.

En paraules del professor Järvinen, “Oxygen is an absolute requirement for tissue regeneration in a human body” (l’oxigen és un requeriment essencial per a la regeneració tissular en el cos humà). S’estableix així un punt d’estudi clau per a les lesions (tendinoses i no tendinoses): la quantitat d’oxigen que arriba al teixit danyat.

Adrián Castillo García

Referència

Alfredson, H., Bjur, D., Thorsen, K., Lorentzon, R., & Sandström, P. (2002). High intratendinous lactate levels in painful chronic Achilles tendinosis. An investigation using microdialysis technique. Journal of Orthopaedic Research, 20(5), 934–938. https://doi.org/10.1016/S0736-0266(02)00021-9

De Palma, M., Biziato, D., & Petrova, T. V. (2017). Microenvironmental regulation of tumour angiogenesis. Nature Reviews Cancer, 17, 457. Retrieved from https://doi.org/10.1038/nrc.2017.51

Järvinen, M., Józsa, L., Kannus, P., Järvinen, T. L. N., Kvist, M., & Leadbetter, W. (1997). Histopathological findings in chronic tendon disorders. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 7(2), 86–95. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.1997.tb00124.x

Järvinen, T. A. H. (2019). Neovascularisation in tendinopathy: from eradication to stabilisation? British Journal of Sports Medicine, bjsports-2019-100608. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100608

Koelwyn, G. J., Quail, D. F., Zhang, X., White, R. M., & Jones, L. W. (2017). Exercise-dependent regulation of the tumour microenvironment. Nature Reviews Cancer, 17, 620. Retrieved from https://doi.org/10.1038/nrc.2017.78

Li, F., Sawada, J., & Komatsu, M. (2017). R-Ras-Akt axis induces endothelial lumenogenesis and regulates the patency of regenerating vasculature. Nature Communications, 8(1), 1720. https://doi.org/10.1038/s41467-017-01865-x

McCullough, D. J., Stabley, J. N., Siemann, D. W., & Behnke, B. J. (2014). Modulation of Blood Flow, Hypoxia, and Vascular Function in Orthotopic Prostate Tumors During Exercise. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 106(4). https://doi.org/10.1093/jnci/dju036

Pouysségur, J., Dayan, F., & Mazure, N. M. (2006). Hypoxia signalling in cancer and approaches to enforce tumour regression. Nature, 441(7092), 437–443. https://doi.org/10.1038/nature04871

Construint el futur de la indústria de l'esport