Select Page

Insights

La importància de la bioestadística en les ciències de l’esport i medicina esportiva

20 ag. 2018   ·   

Equip Editorial

L’estadística és actualment un concepte força utilitzat en el món de l’esport que ha despertat interès a diferents professionals com a mànagers, analistes, videoanalistes, periodistes de dades, metges, preparadors físics, fisioterapeutes, psicòlegs, nutricionistes, entrenadors o inclús als propis jugadors. Tot i aquest gran interès s’hauria de tenir en compte, abans de tot, que l’estadística és una ciència  jove que aprèn des de les dades, i que també té com a objectiu mesurar, controlar i comunicar les dades.

Els professionals de l’estadística, els estadístics, no només són percebuts com aquells que descriuen la variabilitat o ajusten models estadístics per ajudar a prendre decisions, sinó  que també estan involucrats en els dissenys dels estudis i han de cuidar el “c-speak”, un llenguatge comú entre els estadístics i professionals o executius de l’àmbit, en aquest cas de l’esport. Actualment l’estadística esportiva és sovint coneguda amb el terme anàlisi de l’esport (‘Sports Analytics’).

L’àrea d’anàlisi de l’esport ha crescut exponencialment gràcies a les ciències de la computació i engloba també altres subàrees (ex: ciències de l’esport, ciències del comportament, medicina o visualització de dades) a part de l’estadística amb un enfocament més tàctic i de rendiment de l’esport (1).

Estem davant d’una nova cultura per fer front a les dades que demana probablement canvis a l’organització. En l’anàlisi de l’esport, com en altres àmbits, això no serà immediat. De moment s’han començat a crear i renovar departaments d’anàlisi de l’esport als clubs esportius permetent d’inici apropar a diferents professionals d’un mateix cos tècnic (analistes, preparadors físics, fisioterapeutes, entrenadors) amb científics de dades. Això, en part s’ha produït gràcies a la pel·lícula de Moneyball, les constants innovacions tecnològiques que actualment hi ha disponibles, conferències populars d’anàlisi de l’esport com l’Sloan, o treballs recents de científics de dades de l’esport com per exemple en Tim Gabbett.

Una de les especialitzacions més consolidades de l’estadística és la bioestadística, que combina habilitats d’estadística avançada aplicades a ciències de la salut. El creixement d’aquesta especialització ha donat lloc sobretot en l’àmbit acadèmic a la creació de prestigiosos departaments i associacions de bioestadística i epidemiologia ja consolidats arreu del món. Però hi ha també especialitzacions en l’estadística esportiva? Doncs sí. Podem trobar des de sabermetricians, professionals del moneyball o scouting, sports analysts, i també ja la figura del bioestadístic esportiu que combina habilitats d’estadística avançada, epidemiologia, salut pública, medicina i ciències de l’esport com es pot veure a la figura 1. Aquesta nova professió  va ser proposada pels investigadors Caroline Finch i Martí Casals en els seus darrers treballs publicats a les revistes Injury Prevention i British Journal of Sports Medicine (BJSM) que informen de les noves oportunitats d’aquest perfil i també recorden que la bioestadística pot ajudar a prevenir lesions i tenir cura de la salut dels esportistes (2,3).

Figura 1: Infografia del rol del bioestadístic esportiu publicat a la revista BJSM.Figura 1: Infografia del rol del bioestadístic esportiu publicat a la revista BJSM.

Alguns dels rols més importants que es pot trobar un bioestadístic esportiu són:

  • Reptes i ús de les dades de l’esport on el bioestadístic esportiu intenta incidir en reportar correctament la informació en el cos tècnic d’un club per a facilitar la comunicació entre ells (4), tenir cura de la qualitat de les dades amb els conceptes de transparència, reproductibilitat i replicabilitat (5); no obsessionar-se amb el fenomen del “Big Data” i extreure sempre la informació més útil, i sobretot començar a fer-se bones preguntes (6) fent ús de l’evidència científica.
  • Apropar els professionals de l’esport als científics de dades (6) on la figura de caràcter més transversal com el bioestadístic esportiu parli habitualment amb els professionals de l’esport per ajudar a pensar i resoldre quantitativament preguntes i problemes presents al dia a dia, tenint present també les guies de transparència per estudis científics (ex: CONSORT, PRISMA, STROBE, TRIPOD, Injury Surveillance Guidelines…) abans d’afirmar o posar en pràctica algunes intervencions.
  • Aptituds per convèncer com pot ajudar la bioestadística en les ciències de l’esport. En aquest sentit, darrerament alguns editorials de la revista BJSM, liderats per l’investigador Rasmus Nielsen han impulsat treballs aplicats amb caràcter més educatiu que apropen els conceptes metodològics i el que realment necessita el clínic, analista o entrenador dia a dia. Aquest és un primer pas important per apropar la bioestadística i epidemiologia aplicada a les ciències de l’esport que fa pensar en el que va aconseguir el prestigiós investigador Doug Altman amb la bioestadística i la medicina i que va permetre fer créixer aquestes ciències de forma conjunta (7). Un altre dels exemples presents seria el de Dennis Lock, actualment director d’analytics de l’equip professional de futbol americà Miami Dolphins, on en una foto de la seva presentació a la Joint Statistical Meeting (JSM) celebrada l’any 2017 mostrava la relació entre les dades i el cicle d’entrenament (Figura 2).

Figura 2: Fotografia presentada per Dennis Lock referent al seu treball com a consultor dels Miami Dolphins a la conferència JSM.Figura 2: Fotografia presentada per Dennis Lock referent al seu treball com a consultor dels Miami Dolphins a la conferència JSM.

Aquest és un clar exemple de com l’estadística i la bioestadística poden estar presents en els diferents professionals de l’esport, i com es poden crear sinergies entre les comunitats de les ciències de l’esport i medicina amb l’estadística.

Martí Casals Toquero, PhD en Estadística. Professor i investigador en el grup Sport Performance Analysis Research Group (SPARG) del Centre d’Estudis en l’Esport i Activitat Física (CEEAF) a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya UVic-UCC (UVic-UCC). Col·laborador a Barça Innovation Hub – Universitas.

Twitter | Researchgate | Linkedin

Referències bibliogràfiques

  1. Stein, M., Janetzko, H., Seebacher, D., Jäger, A., Nagel, M., Hölsch, J., … & Grossniklaus, M. (2017). How to make sense of team sport data: From acquisition to data modeling and research aspects. Data2(1), 2.
  2. Casals, M., & Finch, C. F. (2016). Sports Biostatistician: a critical member of all sports science and medicine teams for injury prevention. Injury prevention, injuryprev-2016.
  3. Casals, M., Bekker, S., & Finch, C. F. (2017). Infographic: Sports Biostatisticians as a critical member of all sports science and medical teams for injury prevention.
  4. Barboza, S. D., Bolling, C. S., Nauta, J., Van Mechelen, W., & Verhagen, E. (2017). Acceptability and perceptions of end-users towards an online sports-health surveillance system. BMJ open sport & exercise medicine3(1), e000275.
  5. Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. (2016). What does research reproducibility mean?. Science translational medicine8(341), 341ps12-341ps12.
  6. Nassis, G. P. (2017). Leadership in science and medicine: can you see the gap?.
  7. Matthews, R., Chalmers, I., & Rothwell, P. (2018). Douglas G Altman: statistician, researcher, and driving force behind global initiatives to improve the reliability of health research.

Construint el futur de la indústria de l'esport