Select Page

Insights

L’Impacte del Cicle Menstrual a la Força i Potència de les Esportistes d’Elit

17 ag. 2023   ·   

Equip Editorial

El cicle menstrual femení es caracteritza per les fluctuacions hormonals al llarg de les seves diferents fases que podrien afectar les capacitats de força, potència i resistència. Tanmateix, la investigació sobre els seus efectes en el rendiment d’esportistes d’elit és escassa i, en alguns casos, els resultats resulten contradictoris.

En aquest context es va desenvolupar l’estudi “The Female Menstrual Cycles Effect on Strength and Power Parameters in High-Level Female Team Athletes (Marcus S. Dasa et al., 2021)”, els objectius del qual van ser:

  • Investigar l’efecte del cicle menstrual femení en el rendiment de força i potència en esportistes d’equips femenins d’alta competició.
  • Examinar si les participants eumenorreiques (menstruació normal) amb fluctuacions hormonals naturals mostraven un rendiment millorat a la fase folicular versus la fase lútea, en comparació amb les participants que usaven anticonceptius hormonals.

Perfil de les Esportistes i Protocol d’Avaluació

Un total de 29 esportistes (8 participants eumenorreiques i 21 que usaven anticonceptius hormonals), pertanyents a 6 equips de futbol, handbol i voleibol del comtat de Hordaland (Noruega), van completar l’estudi després d’un període de 6 setmanes.

El protocol d’avaluació es va basar en diverses proves:

  • Força d’agafada isomètrica voluntària màxima de la mà dominant (per mesurar la màxima força voluntària que s’aplica quan la resistència és insuperable).
  • Cursa de velocitat de 20 metres (per determinar la potència aeròbica màxima).
  • Salt amb contramoviment (per mesurar la potència de la part inferior del cos i la força de les extremitats inferiors).
  • Pressa de cames (per mesurar la potència màxima relativa).

Basant-se en l’autoinforme sobre l’ús d’anticonceptius hormonals, les participants es van dividir en dos grups: no-anticonceptius hormonals i anticonceptius hormonals.

Les fases folicular (comprèn des del primer dia de regla fins a la fase ovulatòria) i lútea (comença una vegada ocorre l’ovulació i s’estén fins al moment en què es produeix una nova menstruació) es van confirmar mitjançant anàlisis hormonals al grup de no-anticonceptius hormonals, per garantir l’assignació correcta del grup i la validesa de la fase menstrual autoinformada. En el grup d’anticonceptius hormonals, es va utilitzar l’inici autoinformat de la menstruació per a l’assignació de les fases folicular i lútea.

Resultats Principals

  • No hi va haver canvis estadísticament significatius per a les dues diferents fases del cicle menstrual, en termes de rendiment físic per a tot el grup.
  • No hi va haver diferències significatives entre els grups durant el cicle menstrual en cap de les proves, excepte en el salt amb contramoviment, que va mostrar lleugeres variacions setmanals no significatives al grup de no-anticonceptius hormonals al llarg del cicle menstrual.

Consideracions Finals

Com s’ha destacat en estudis anteriors, diferents mètodes anticonceptius hormonals poden exercir diversos efectes sobre el rendiment.1 I tanmateix, fins on sabem, no hi ha cap estudi que investigui l’efecte dels diferents mètodes anticonceptius sobre el rendiment esportiu en esportistes d’alta competició. Per tant, això podria ser una línia d’investigació interessant a seguir en futurs estudis, mitjançant la separació per grups dels diferents mètodes anticonceptius hormonals utilitzats.

D’altra banda, cal puntualitzar algunes de les possibles limitacions de l’estudi aquí resumit: tot i que no es van observar diferències estadístiques entre els dos grups, hi va haver certa variabilitat interindividual en ambdós. A més, la mida final de la mostra va ser petita. I tot i que les proves es van programar originalment pel mateix dia durant tot el període d’estudi per tenir en compte les variacions circadiàniques, a causa de les obligacions de l’equip nacional i els horaris d’entrenament/competició que fluctuen a la pretemporada, alguns participants van ser avaluats fora del moment marcat. Això podria haver afectat els resultats, ja que s’ha demostrat que el ritme circadià afecta el rendiment en els esforços de força i potència.2

En qualsevol cas, la conclusió principal de l’estudi posa de manifest que el cicle menstrual no altera el rendiment agut de força i potència en esportistes d’equips femenins d’alt nivell.

De tota manera, és important tenir en compte que els resultats han de ser interpretats amb precaució, a causa de les limitacions de l’estudi anteriorment esmentades.

Fonts

  1. Myllyaho, M. M., Ihalainen, J. K., Hackney, A. C., Valtonen, M., Nummela, A., Vaara, E., et al. (2018). Hormonal contraceptive use does not affect strength, endurance, or body composition adaptations to combined strength and endurance training in women. J. Strength Cond. Res. 35, 449–457. doi: 10.1519/jsc.0000000000002713
  2. Grgic, J., Lazinica, B., Garofolini, A., Schoenfeld, B. J., Saner, N. J., Mikulic, P. et al. (2019). The effects of time of day-specific resistance training on adaptations in skeletal muscle hypertrophy and muscle strength: a systematic review and meta- analysis. Chronobiol. Int. 36, 449–460. doi: 10.1080/07420528.2019.1567524

Construint el futur de la indústria de l'esport