Select Page

Insights

Quant importa la data de naixement en la carrera esportiva dels futbolistes?

26 març 2021   ·   

Equip Editorial

Un dels grans objectius de tots aquells agents que participen en l’esport d’alt nivell (pares, entrenadors, científics, directius, etc.) és entendre quins aspectes permeten arribar a l’èxit. La influència del mes de naixement dels jugadors és un dels aspectes que més interès ha suscitat per comprendre com s’incrementa o redueix la probabilitat de tenir una carrera esportiva exitosa. En categories de formació, els jugadors que han nascut entre l’1 de Gener i el 31 de Desembre del mateix any són agrupats en la mateixa categoria de competició. No obstant això, el desenvolupament maduratiu dels nois i noies que neixen en els primers mesos de l’any sol anar molt per davant d’aquells altres que ho fan al novembre o desembre. Aquesta diferència madurativa es coneix com l’Efecte Relatiu de l’Edat (RAE per les seves sigles en anglès).2,3,4  Disposar de nens i nenes amb un desenvolupament biològic avançat enfront dels seus oponents facilita guanyar els partits i els campionats, encara que el perdedor pugui disposar de més talent tecnicotàctic. Aquesta aposta per la victòria en edats primerenques pot portar a seleccionar als nois i noies més avançats biològicament, malgrat tenir un talent més limitat. Però, quant importa la data de naixement en la carrera esportiva dels futbolistes?

Una recent publicació4 ha analitzat les dates de naixement i l’èxit en la carrera esportiva de 1071 futbolistes pertanyents a un mateix club d’elit durant els últims 20 anys. Els jugadors van ser agrupats en 6 categories en el moment en el que es van incorporar al club: sub-12 (n=474), sub-14 (n=167), sub-16 (n=182), sub-19 (n=121), a més de l’equip Filial (n=192) i del Primer Equip (n=35). La data de naixement dels jugadors es va dividir en 4 categories: Grup 1, els nascuts en el primer trimestre de l’any (entre l’1 de Gener i el 31 de Març); Grup 2, en el segon trimestre (entre l’1 d’abril i el 30 de Juny); Grup 3, en el tercer trimestre (entre l’1 de Juliol i el 31 de Setembre) i finalment el Grup 4, en el quart trimestre (entre l’1 d’Octubre i el 31 de Desembre).

Els resultats de l’estudi suggereixen dues conclusions molt rellevants: (i) Els jugadors nascuts en el primer trimestre de l’any tenen majors probabilitats de jugar en un club professional i d’arribar a l’elit que aquells que neixen en l’últim trimestre, la qual cosa confirma l’efecte perjudicial del RAE en els jugadors joves. El nombre de jugadors nascuts en el primer i segon trimestre de l’any va ser significativament major (p<0.01) que aquells que ho van fer en el tercer i quart trimestre en les categories sub-12, sub-14, sub-16 i sub-19 i el Filial. En el Primer Equip no es van apreciar diferències significatives a pesar que es va mantenir una distribució similar. El percentatge de futbolistes nascuts en el primer trimestre en cadascuna de les categories va ser del 45,4 (sub-12), 46,5 (sub-14), 50,9 (sub-16), 44,5 (sub 19), 39,8 (Filial) i 36,4 (Primer Equip). Pel que fa al moment d’incorporació al club, un 45,1% dels jugadors havien nascut en el primer trimestre i tot just un 10,1% en el quart. (ii) No obstant això, una vegada que un jugador jove ha superat el procés de selecció i és fitxat per un club, les probabilitats de convertir-se en un jugador professional són majors que per als jugadors que han nascut en la primera part de l’any. La probabilitat d’un jugador d’arribar a un nivell professional va ser 3 vegades superior en els futbolistes nascuts en el quart trimestre en comparació amb els que van néixer en el primer trimestre. Dels 40 jugadors (4,7% del total) que van aconseguir aquest nivell, 18 havien nascut en el primer trimestre i 9 en el quart. És a dir, mentre un 11,1% dels que van néixer en el quart trimestre van arribar a un nivell professional, però tan sols el 4,5% dels nascuts en el primer trimestre ho van aconseguir.

En definitiva, els clubs esportius no haurien de confondre’s per l’èxit quan treballen en categories inferiors. Ja sabem que apostar pels nens i nenes amb un desenvolupament maduratiu prematur incrementa les probabilitats de guanyar partits i títols. Es tracta més aviat d’apostar pel talent, encara que provingui de jugadors biològicament menys avançats que no asseguren a curt termini l’èxit. El desenvolupament biològic es corregeix i s’iguala; el talent tecnicotàctic no. L’Efecte Relatiu de l’Edat pot portar-nos a descartar a nens i nenes que són capaços d’arribar a l’alt nivell.

Carlos Lago Peñas

Referències:

1 Brustio, P. R., Lupo, C., Ungureanu, A. N., Frati, R., Rainoldi, A., & Boccia, G. (2018). The relative age effect is larger in Italian soccer top-level youth categories and smaller in Serie PloS one, 13(4), e0196253.

2 Cobley, S., McKenna, J., Baker, J., & Wattie, N. (2009). How pervasive are relative age effects in secondary school education?  Journal of Educational Psychology, 101(2), 520.

3 Musch, J., & Grondin, S. (2001). Unequal competition as an impediment to personal development: A review of the relative age effect in sport. Developmental review, 21(2), 147-167.

4 Gil, S.M.,  Bidaurrazaga-Letona, I.,  Martin-Garetxana, I., Lekue, J.A., & Larruskain, J. (2019). Does birth date influence career attainment in professional soccer?, Science and Medicine in Football, DOI: 10.1080/24733938.2019.1696471.

Construint el futur de la indústria de l'esport