Select Page

Insights

Quins efectes poden tenir les vacances en els futbolistes?

6 ag. 2021   ·   

Equip Editorial

S’acosta l’estiu, i amb ell la fi de moltes de les competicions a les que s’enfronten els futbolistes regularment (la Lliga, la Champions, la Copa del Rei, etc.). Arriben així les anhelades vacances, un període (normalment entre 4-6 setmanes, encara que pot ser menor) en el que els futbolistes redueixen de manera important les seves càrregues d’entrenament – en moltes ocasions, deixant d’entrenar per complet – i que s’acompanya sovint d’una major llibertat en el que a nutrició es refereix. No obstant això, si bé sempre és necessari un període de descans a nivell físic i mental per tal d’afrontar la següent temporada, aquest període pot tenir també importants conseqüències negatives en el rendiment dels futbolistes: és el que es coneix com ‘desentrenament’.

Es denomina ‘desentrenament’ a la pèrdua de capacitats físiques a conseqüència d’una reducció en les càrregues d’entrenament.1 Ha estat àmpliament descrit en la literatura científica que deixar d’entrenar durant diverses setmanes pot produir efectes negatius en el rendiment dels esportistes. Per exemple, ja fa gairebé 30 anys un estudi va observar que un grup de corredors que va deixar d’entrenar durant 2 setmanes va experimentar una disminució del seu consum màxim d’oxigen del 5%, i a més es va acompanyar d’una reducció del 10% en el temps que aguantaven en una prova d’esforç incremental.2 Per tant, fins i tot períodes curts sense entrenar poden tenir importants conseqüències. És per això que durant les vacances normalment s’inclou un període de transició cap a la nova temporada. Així, després d’un breu període de cessament complet de l’entrenament se sol incloure un altre període en el que l’esportista augmenta progressivament les càrregues d’entrenament amb el fi no sols de millorar la seva forma física – o atenuar la deterioració d’aquesta –, sinó també d’evitar lesions amb la tornada a la competició.

No obstant això, encara que l’evidència ha augmentat molt en els últims anys, encara es desconeix quins són els efectes reals de les vacances en els futbolistes. És per això que una recent revisió sistemàtica publicada en la prestigiosa revista Sports Medicine ha tractat de resumir l’evidència científica sobre aquest tema.3 Després de realitzar una extensiva cerca, els autors van trobar 12 estudis realitzats en futbolistes i que avaluaven períodes de desentrenament o vacances amb una durada d’entre 2 i 12 setmanes. L’anàlisi d’aquests estudis va mostrar que els períodes de vacances associats a un cessament complet de l’entrenament resulten en un augment de la massa grassa així com en un empitjorament en el consum màxim d’oxigen, en el rendiment en un test intermitent com el Yo-Yo, en el salt vertical i en la capacitat per realitzar esprints repetits. D’altra banda, els autors van observar que si durant les vacances els esportistes participen en un programa d’entrenament adaptat a aquest període la deterioració del consum màxim d’oxigen i de la capacitat per realitzar esprints repetits es veia marcadament atenuada en comparació amb el cessament complet de l’entrenament, encara que l’augment de massa grassa i la pèrdua de rendiment en salt vertical i esprint era similar realitzessin un programa d’entrenament o no.

Per tant, aquests resultats reflecteixen les importants conseqüències que poden tenir les vacances en l’estat de forma dels futbolistes, produint efectes negatius a nivell tant de composició corporal com de rendiment. Aquests efectes poden a la vegada augmentar el risc de lesió en començar la nova temporada, per la qual cosa serà primordial fer una progressió adequada de les càrregues d’entrenament i començar el període competitiu de manera gradual.

És important esmentar que, d’acord amb aquest meta-anàlisi, participar en programes d’entrenament adaptats durant les vacances podria atenuar en certa manera el desentrenament. No obstant això, com comenten els autors, la majoria dels programes aplicats en la literatura científica no han aconseguit evitar per complet els efectes negatius del desentrenament. Aquests resultats encoratgen per tant a implementar programes d’entrenament durant les vacances, encara que aquests programes han de ser optimitzats per reduir al màxim les conseqüències del desentrenament permetent als esportistes descansar física i mentalment. En aquest sentit, s’ha proposat que per a evitar el desentrenament l’objectiu ha de ser mantenir o fins i tot augmentar la intensitat dels entrenaments, encara que se’n disminueixi el volum. Així, diversos estudis en futbolistes han observat que, si durant un període de desentrenament de dues setmanes es redueix el volum d’entrenament en un 30% però s’inclouen algunes sessions d’alta intensitat, es poden evitar les adaptacions negatives i fins i tot es poden aconseguir millores en el rendiment.4,5 Per això, durant les vacances podria ser recomanable prioritzar l’entrenament d’alta intensitat i de força per tornar a la nova temporada en les millors condicions possibles.

Conclusions

Encara que les vacances són necessàries a nivell físic i mental, poden tenir importants conseqüències negatives en el rendiment i la composició corporal dels futbolistes, cosa que repercutiria a la vegada en el risc de lesió i el rendiment en començar la nova temporada. És necessari implementar programes d’entrenament adaptats durant aquests períodes, en els que s’ha de tractar de mantenir la intensitat dels entrenaments (per exemple, mitjançant sessions d’entrenament intervàl·lic d’alta intensitat o força) malgrat que el volum d’aquest es redueixi de forma marcada.

Pedro L. Valenzuela

Referències

  1. Mujika I, Padilla S. Detraining: Loss of training induced physiological and performance adaptation. Part I. Short term insufficient training stimulus. Sport Med. 2000;30(2):79-87. doi:10.2165/00007256-200030020-00002
  2. Houmard JA, Hortobagyi T, Johns RA, et al. Effect of short-term training cessation on performance measures in distance runners. Int J Sports Med. 1992;13(8):572-576. doi:10.1055/s-2007-1024567
  3. Clemente FM, Ramirez-Campillo R, Sarmento H. Detrimental Effects of the Off-Season in Soccer Players: A Systematic Review and Meta-analysis. Sport Med. 2021;51(4):795-814. doi:10.1007/s40279-020-01407-4
  4. Christensen PM, Krustrup P, Gunnarsson TP, Kiilerich K, Nybo L, Bangsbo J. VO2 kinetics and performance in soccer players after intense training and inactivity. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(9):1716-1724. doi:10.1249/MSS.0b013e318211c01a
  5. Thomassen M, Christensen PM, Gunnarsson TP, Nybo L, Bangsbo J. Effect of 2-wk intensified training and inactivity on muscle Na +-K+ pump expression, phospholemman (FXYDI) phosphorylation, and performance in soccer players. J Appl Physiol. 2010;108(4):898-905. doi:10.1152/japplphysiol.01015.2009

Construint el futur de la indústria de l'esport