Select Page

Insights

Restricció del flux sanguini per millorar el rendiment i la recuperació de lesions

4 gen. 2021   ·   

Equip Editorial

Què és la restricció de flux sanguini?

La restricció de flux sanguini (BFR per les seves sigles en anglès [blood flow restriction]) ha guanyat una gran popularitat en els últims anys en el camp de l’entrenament i la rehabilitació. La BFR consisteix en aplicar pressió (normalment utilitzant un maniguet inflable) a la part proximal dels membres inferiors o superiors per bloquejar el retorn venós sense arribar a bloquejar el flux arterial. Entre d’altres processos, la BFR ha mostrat augmentar l’estrès metabòlic, el qual s’ha proposat com un dels mecanismes que podrien facilitar la hipertròfia muscular. De fet, degut possiblement a un augment en l’acumulació de metabòlits i hidrogenions, la BFR ha mostrat estimular l’alliberació d’hormones anabòliques com l’hormona del creixement o l’IGF-1,1,2 així com augmentar la síntesi proteica muscular.3  

Com s’aplica la restricció de flux sanguini?

Com ens comentava en una recent entrevista el Dr. Loennekke (un dels majors experts en el tema a nivell internacional), la BFR ha d’aplicar-se tenint en consideració el maniguet que s’està utilitzant (sobretot la seva amplada, ja que quant més ample és el maniguet menys pressió es necessita per restringir el flux sanguini) i l’individu a qui se li aplica el maniguet (ja que aquells amb extremitats amb una circumferència major tendeixen a requerir més pressió que aquells amb extremitats amb una circumferència més petita). Malgrat tot, una forma objectiva de controlar la pressió necessària pot ser trobant la pressió d’oclusió arterial, és a dir, aquella pressió mínima que suposa la pèrdua de flux arterial completa (quan deixa d’haver-hi pols a nivell distal), i establir la pressió necessària com un percentatge d’aquesta pressió d’oclusió arterial (sent recomanada normalment un 40-80% d’aquesta pressió). Malgrat tot, quan no es té accés a eines com l’ecografia Doppler per mesurar el pols arterial, en individus sans pot ser suficient determinar la pressió tractant d’aconseguir un 7 sobre 10 en una escala d’esforç percebut,4 encara que estaríem perdent precisió i es podria reduir la seguretat i eficàcia de la intervenció.

Beneficis de la restricció de flux sanguini per a la recuperació de lesions

A causa de la seva eficàcia per promoure l’anabolisme muscular, la BFR és cada vegada més usada en el camp de la rehabilitació per accelerar la recuperació després d’una lesió. De fet, una metaanàlisi publicada a la prestigiosa revista British Journal of Sports Medicine que va incloure 20 estudis, va concloure que encara que és menys eficaç que l’entrenament amb càrregues altes, la combinació de BFR amb exercici de baixa intensitat és eficaç per augmentar la força muscular en pacients en rehabilitació (per exemple després d’una reconstrucció de lligament encreuat anterior, o en pacients amb osteoartritis).5 Per tant, en pacients que encara no poden aixecar càrregues molt pesades o realitzar grans esforços, la BFR pot ser una alternativa valuosa. De fet, també l’aplicació de BFR amb una elevada pressió (~200 mmHg) per si sola (és a dir, sense realitzar exercici de forma concomitant) ha mostrat ser efectiva en alguns estudis per atenuar l’atròfia muscular i la pèrdua de força en pacients immobilitzats després d’una operació.6,7 No obstant, sempre que sigui possible la BFR ha de ser aplicada en combinació amb exercici. De fet, un estudi recent va mostrar que la BFR és capaç d’augmentar la síntesi proteica en aplicar-la simultàniament amb exercici, però no quan s’aplicava en repòs.8 En aquest sentit, aplicar BFR junt amb exercici aeròbic a baixa intensitat durant 15 minuts ha mostrat ser també més beneficiós per augmentar la massa muscular i la força, que realitzar exercici aeròbic sense BFR durant 45 minuts.9 De forma similar, d’altres autors han observat que l’aplicació de BFR de forma simultània amb entrenament de força de baixa intensitat, aporta beneficis semblants als aportats per l’entrenament de força d’alta intensitat sense BFR.10 Per tant, la BFR ens permet obtenir guanys similars als obtinguts en exercitar-nos amb càrregues altes, però treballant amb càrregues baixes. Malgrat tot, sempre és convenient realitzar una progressió de l’estímul, començant per l’aplicació de BFR en repòs fins arribar a la seva combinació amb exercici de baixa o alta intensitat.

Beneficis de la restricció de flux sanguini per al rendiment

A més a més dels seus possibles beneficis per a la rehabilitació de lesions, s’ha proposat que la BFR podria maximitzar també els beneficis de l’entrenament en esportistes sans. De fet, diferents metaanàlisis mostren que aquesta estratègia és efectiva per augmentar la massa muscular i la força en la població general.11,12 Per exemple, un estudi realitzat en jugadors de Rugbi va mostrar que la realització d’exercici de força (70%RM) amb BFR augmentava els guanys de força en comparació amb el mateix entrenament sense BFR.13 A més a més, un altre estudi en individus entrenats va mostrar que la realització d’esprints al 60-70% de la màxima intensitat en combinació amb BFR, aportava més beneficis en el rendiment en esprint, força i massa muscular que el mateix entrenament sense BFR.14 Per un altre costat, estudis recents mostren que l’entrenament (pedaleig) amb BFR en persones actives millora el rendiment, la capacitat antioxidant, el metabolisme glucolític, el flux sanguini i l’aportació i la utilització d’oxigen en comparació amb el mateix exercici sense BFR.15–17 Malgrat tot, l’evidència en esportistes sans és més escassa que en el camp de la rehabilitació, i per exemple un estudi realitzat en jugadors semiprofessionals de futbol australià va observar que l’addició d’exercici de baixa intensitat amb BFR en un programa d’entrenament de 5 setmanes que ja incloïa exercici d’alta intensitat no aportava beneficis en el rendiment en comparació amb el mateix exercici sense BFR (Scott, 2017).

Conclusions

En resum, la BFR es mostra com una estratègia efectiva per maximitzar els guanys de massa muscular i força, podent obtenir amb l’exercici de baixa intensitat beneficis similars als induïts amb l’entrenament amb càrregues superiors sense BFR. Aquests resultats són especialment rellevants en el camp de la rehabilitació, on no sempre és possible sotmetre els esportistes a altes càrregues. A més a més, en esportistes sans l’addició de BFR a l’entrenament (ex. durant exercicis de força o també esprint) podria maximitzar també els beneficis en comparació amb els mateixos exercicis sense BFR, encara que l’evidencia sobre això és més escassa.

Pedro L. Valenzuela

Referències

 1. Inagaki Y, Madarame H, Neya M, Ishii N. Increase in serum growth hormone induced by electrical stimulation of muscle combined with blood flow restriction. Eur J Appl Physiol 2011;111:2715–21. https://doi.org/10.1007/s00421-011-1899-y.
 2. Takano H, Morita T, Iida H, Asada KI, Kato M, Uno K, et al. Hemodynamic and hormonal responses to a short-term low-intensity resistance exercise with the reduction of muscle blood flow. Eur J Appl Physiol 2005;95:65–73. https://doi.org/10.1007/s00421-005-1389-1.
 3. Wernbom M, Apro W, Paulsen G, Nilsen TS, Blomstrand E, Raastad T. Acute low-load resistance exercise with and without blood flow restriction increased protein signalling and number of satellite cells in human skeletal muscle. Eur J Appl Physiol 2013;113:2953–65. https://doi.org/10.1007/s00421-013-2733-5.
 4. Wilson J, Lowery R, Joy J, Loenneke J, Naimo M. Practical blood flow restriction training increases acute determinants of hypertrophy without increasing indices of muscle damage. J Strength Cond Res 2013;27:3068–75.
 5. Hughes L, Paton B, Rosenblatt B, Gissane C, Patterson SD. Blood flow restriction training in clinical musculoskeletal rehabilitation: A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2017;51:1003–11. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-097071.
 6. Takarada Y, Takazawa H, Ishii N. Applications of vascular occlusion diminish disuse atrophy of knee extensor muscles. Med Sci Sports Exerc 2000;32:2035–9.
 7. Kubota A, Sakuraba K, Sawaki K, Sumide T, Tamura Y. Prevention of disuse muscular weakness by restriction of blood flow. Med Sci Sports Exerc 2008;40:529–34. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31815ddac6.
 8. Nyakayiru J, Fuchs CJ, Trommelen J, Smeets JSJ, Senden JM, Gijsen AP, et al. Blood Flow Restriction only Increases Myofibrillar Protein Synthesis with Exercise. Med Sci Sports Exerc 2019;51:1137–45. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001899.
 9. Abe T, Fujita S, Nakajima T, Sakamaki M, Ozaki H, Ogasawara R, et al. Effects of low-intensity cycle training with restricted leg blood flow on thigh muscle volume and VO2max in young men. J Sport Sci Med 2010;9:452–8. https://doi.org/10.1097/JPT.0b013e3181d07a73.
 10. Ladlow P, Coppack RJ, Dharm-Datta S, Conway D, Sellon E, Patterson SD, et al. Low-load resistance training with blood flow restriction improves clinical outcomes in musculoskeletal rehabilitation: A single-blind randomized controlled trial. Front Physiol 2018;9:1–14. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01269.
 11. Loenneke JP, Wilson JM, Marín PJ, Zourdos MC, Bemben MG. Low intensity blood flow restriction training: A meta-analysis. Eur J Appl Physiol 2012;112:1849–59. https://doi.org/10.1007/s00421-011-2167-x.
 12. Slysz J, Stultz J, Burr JF. The efficacy of blood flow restricted exercise: A systematic review & meta-analysis. J Sci Med Sport 2016;19:669–75. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.09.005.
 13. Cook CJ, Kilduff LP, Beaven CM. Improving strength and power in trained athletes with 3 weeks of occlusion training. Int J Sports Physiol Perform 2014;9:166–72. https://doi.org/10.1123/IJSPP.2013-0018.
 14. Behringer M, Behlau D, Montag JCK, McCourt ML, Mester J. Low-Intensity Sprint Training with Blood Flow Restriction Improves 100-m Dash. J Strength Cond Res 2017;31:2462–72. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001746.
 15. Christiansen D, Eibye KH, Hostrup M, Bangsbo J. Blood flow-restricted training enhances thigh glucose uptake during exercise and muscle antioxidant function in humans. Metabolism 2019;98:1–15. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2019.06.003.
 16. Christiansen D, Eibye KH, Rasmussen V, Voldbye HM, Thomassen M, Nyberg M, et al. Cycling with blood flow restriction improves performance and muscle K+ regulation and alters the effect of anti-oxidant infusion in humans. J Physiol 2019;597:2421–44. https://doi.org/10.1113/JP277657.
 17. Christiansen D, Eibye K, Hostrup M, Bangsbo J. Training with blood flow restriction increases femoral artery diameter and thigh oxygen delivery during knee-extensor exercise in recreationally trained men. J Physiol 2020;598:2337–53. https://doi.org/10.1113/JP279554.

Construint el futur de la indústria de l'esport