Select Page

Insights

Risc de tendinopatia en esportistes d’elit. El portem als gens?

28 nov. 2019   ·   

Equip Editorial

Les lesions en l’esport professional tenen un impacte important en el rendiment. A més, cal sumar-hi l’elevat cost econòmic que suposa per als equips el fet de perdre un jugador. Per exemple, un estudi ha estimat que a la primera meitat de la temporada 2018-2019, la Premier League va gastar al voltant de 130 milions de lliures esterlines en salaris de futbolistes lesionats (JLT Specialty Limited, 2019). Per aquest motiu, s’estan creant noves línies d’investigació amb la finalitat de determinar factors de risc i intentar reduir així la incidència de lesions.

Un recent treball d’investigació (Rodas et al., 2019) en el qual han participat, entre d’altres, Gil Rodas i Ricard Pruna, membres dels serveis mèdics del Barça, i investigadors de renom com Alejandro Lucía, i que ha comptat amb el suport tecnològic i científic de Progenika (GRIFOLS), ha analitzat l’associació entre el risc de tendinopatia i variacions en la seqüència genètica (polimorfismes) en jugadors d’esports d’equip. Per això, van extreure mostres de sang a 363 jugadors professionals de les diferents seccions del club (futbol, bàsquet, handbol, hoquei patins i futbol sala) en la pretemporada 2018-2019 i van analitzar la incidència de tendinopaties en els deu anys anteriors.

Per portar-ho a terme i sota l’argument que “una predicció de trets complexos requereix l’ús d’una gran quantitat de variants d’ADN”, van utilitzar els últims avenços en metodologia estadística i de machine learning per identificar patrons complexos en entorns d’alta dimensió. D’aquesta manera, i ja que per entrenar aquests mètodes altament parametritzats calen conjunts de dades molt grans, van examinar l’associació entre 495.837 polimorfismes i el risc de tendinopatia en un GWAS (estudi d’associació de genoma complet), és a dir, analitzant el genoma i buscant marcadors genètics que poguessin relacionar-se amb la lesió. A més, van augmentar el conjunt de polimorfismes a 1.419.69 per mitjà de la imputació de variants sintètiques, i l’ús de machine learning per construir un model predictiu. Si bé l’anàlisi realitzada troba l’associació amb alguns dels marcadors genètics ja descrits anteriorment, en l’estudi actual es van identificar en concret dos nous marcadors genètics que es van associar amb un increment en el risc de tendinopatia (GJA1 rs11154027 i VAT1L rs4362400), mentre que un tercer, el CNTP2 rs1026302, es va associar a un efecte protector.

“Ara necessitem replicar els nostres resultats a altres clubs i augmentar l’N a més de 1.000 o 10.000 futbolistes o atletes d’esports d’equip. La possibilitat d’utilitzar les últimes eines de processament de dades i poder tenir accés a un nombre més elevat de paràmetres biomèdics (que comprenen centenars de milers de genotips vinculats a fenotips) permetran millores sense precedents en l’àmbit de la medicina preventiva i personalitzada”, afirma Gil Rodas.

D’altra banda, “les futures línies d’investigació haurien de considerar el paper de l’epigenètica en els fenotips dels esportistes, ja que determinats factors com l’alimentació, l’estrès o la càrrega d’entrenament poden modular la seva resposta gènica” comenta Ricard Pruna.

Aquest estudi pot servir de punt de partida en el tractament de dades biomèdiques amb l’objectiu d’establir factors de risc de lesions, si bé queda clar que és necessària la col·laboració entre institucions amb la finalitat d’ampliar la mostra de participants i poder crear, així, models més robustos que puguin transferir-se a la pràctica clínica. Així mateix, s’ha d’insistir a salvaguardar les lleis de protecció de dades, ja que, com afirma Gil Rodas, “utilitzar les dades de manera correcta i rigorosa ha estat un repte gairebé tan difícil com la mateixa anàlisi genètica i epidemiològica”.

L’equip Barça Innovation Hub

BIBLIOGRAFIA

JLT Specialty Limited. (2019). Football injury analysis. (https://www.jlt.com/en-ca/industry/sports-media-and-entertainment-insurance/insights/premier-league-injury-analysis-2019)

Rodas, G., Osada, L., Arteta, D., Pruna, R., Fernández, D., & Lucía, A. (2019). Genomic Prediction of Tendinopathy Risk in Elite Team Sports. International Journal of Sports Physiology and Performance.

Construint el futur de la indústria de l'esport