Insights

S’ha de reprendre la competició durant l’emergència sanitària?
5 maig 2020   ·   

Equip Editorial

L’any 2007 es publicava una revisió sobre la Síndrome respiratòria aguda greu (les sigles en anglès SARS-CoV) (1) a la revista Clinical Microbiology Reviews que concloïa: “La presència d’una gran quantitat de virus similars al SARS-CoV en els ratpenats, juntament amb la cultura de menjar mamífers exòtics al sud de la Xina, pot ser una bomba a llarg termini. La possibilitat de la reaparició del SARS i d’altres virus d’animals o de laboratoris fa necessari que es prenguin mesures”.

L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) decretava l’estat de pandèmia mundial pel SARS-CoV-2, conegut com a COVID-19, cridant els governs a prendre mesures urgents per atenuar la transmissió de la malaltia. Perquè en un principi no es coneixien dades precises de propagació ni la fisiopatologia de la malaltia, i donat que no hi havia models de referència en què poder basar-se, hi va haver un temps en la que no es van prendre mesures restrictives i el nombre de contagis es va disparar, sobretot a Europa. Però després de conèixer els primers estudis sobre el virus i que les mesures a la Xina començaven a donar els seus fruits, països com Espanya i Itàlia van decretar l’estat d’alarma.

Els models matemàtics van estimar que el nombre bàsic de reproducció (nombre mitjà de persones a les quals una persona infectada transmetrà la malaltia) podria estar entre dos i tres (2) (Figura 1). Així, els esdeveniments esportius que congreguen a un gran nombre de persones podien suposar un focus de transmissió important a causa de l’elevada contagiositat del virus. Per això, tota activitat esportiva es va haver d’aturar. La Lliga de futbol italiana va cessar la seva competició el dia 8 de març, l’espanyola el dia 12, i fins i tot els Jocs Olímpics han hagut de posposar un any la seva celebració.

Figura 1. Estimació del nombre de reproducció bàsic de les diferents malalties infeccioses. En el cas del COVID-19, diferents estimacions suggereixen que cada infectat contagia un rang de 2 a 2.7 persones (3). Figura 1. Estimació del nombre de reproducció bàsic de les diferents malalties infeccioses. En el cas del COVID-19, diferents estimacions suggereixen que cada infectat contagia un rang de 2 a 2.7 persones (3).

Havent passat ja un mes de confinament i donat que Itàlia sembla que ha arribat al “pic” de la corba (Figura 2), alguns clubs ja comencen a sol·licitar tornar als entrenaments per no perdre la condició física. Davant aquesta situació, una editorial publicada a la prestigiosa revista British Journal of Sports Medicine (4) signada per un grup de professionals mèdics de gran rellevància com Alessandro Corsini (de l’Inter de Milà), Piero Volpi (també de l’Inter de Milà), Gian Nicola Bisciotti (del París Saint-Germain Football Club) i Cristiano Eirale (també del París Saint-Germain Football Club) reclamen “una crida d’atenció a tota la comunitat mèdica del futbol perquè recomani la màxima precaució a les autoritats competents davant la decisió de reiniciar l’activitat esportiva”. Segons la llei italiana de 1995, els metges dels equips són responsables de la salut dels futbolistes, per la qual cosa s’oposen a què es reprengui la competició abans que la situació hagi millorat.

Figura 2. Nombre de morts diàries en diferents països fins al dia 5 de maig. Les proves limitades i l'atribució de la causa de la mort poden fer que el nombre de morts confirmades no sigui un recompte exacte del nombre real de morts per COVID-19. Font: Our World in Data; European Centri for Disease Prevention and Control (ECDC). Figura 2. Nombre de morts diàries en diferents països fins al dia 5 de maig. Les proves limitades i l’atribució de la causa de la mort poden fer que el nombre de morts confirmades no sigui un recompte exacte del nombre real de morts per COVID-19. Font: Our World in Data; European Centri for Disease Prevention and Control (ECDC).

A més a més, les conseqüències per a la salut no es coneixen completament. Encara que els jugadors són joves i no tenen comorbiditats associades (obesitat o hipertensió) (5), la qual cosa redueix el risc de mortalitat pel virus, podrien desenvolupar insuficiència respiratòria severa que requerís ingrés hospitalari (4). Estudis recents assenyalen també que un subgrup de pacients desenvolupa la denominada “síndrome de tempesta de citosines”, una resposta hiperinflamatòria que promou una alliberació aberrant de citosines com l’IL-6 (6) que pot provocar fallada sistèmica i en alguns casos la mort (7). D’altra banda, ja que el futbol és un esport que mobilitza a molts treballadors en el seu dia a dia i, a més a més, existeix molt de contacte entre els jugadors, la possibilitat d’un nou repunt del virus seria elevada.

Per això, i donada la imprevisibilitat de la clínica associada al virus, els experts no creuen convenient exposar als jugadors al risc de contreure la malaltia i “veuen necessari establir les condicions de seguretat d’acord amb el principi de ‘màxima precaució’ per poder reprendre les activitats esportives”.

D’altra banda, una pregunta que es fan els responsables mèdics és si és ètic emprendre aquest risc veient l’estat en què es troben els sistemes de salut dels països afectats. Hospitals i, sobretot, unitats de vigilància intensiva, han vist desbordats els seus serveis, de manera que reiniciar les competicions podria posar en risc la vida de persones i alterar encara més l’estabilitat dels serveis sanitaris.

Així, abans de reprendre les competicions, cal valorar les seqüeles que pot provocar el COVID-19 en els jugadors i posar també sobre la balança les possibles conseqüències que pot tenir un retorn accelerat per als sistemes de salut. Prendre decisions amb mirades posades en el curt termini pot provocar que la recuperació sigui encara més lenta i difícil.

Adrián Castillo

Referències

  1. Cheng VCC, Lau SKP, Woo PCY, Yuen KY. Severe acute respiratory syndrome coronavirus as an agent of emerging and reemerging infection. Clin Microbiol Rev. 2007 Oct;20(4):660–94. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17934078
  2. Wu JT, Leung K, Leung GM. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. Lancet. 2020 Feb 29;395(10225):689–97. Available from: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30260-9
  3. Callaway E, Cyranoski D, Mallapaty S, Stoye E, Tollefson J. The coronavirus pandemic in five powerful charts. Vol. 579, Nature. England; 2020. p. 482–3.
  4. Corsini A, Bisciotti GN, Eirale C, Volpi P. Football cannot restart soon during the COVID-19 emergency! A critical perspective from the Italian experience and a call for action. Br J Sports Med [Internet]. 2020 Mar 24;bjsports-2020-102306. Available from: http://bjsm.bmj.com/content/early/2020/03/26/bjsports-2020-102306.abstract
  5. Petrilli CM, Jones SA, Yang J, Rajagopalan H, O'Donnell LF, Chernyak Y, et al. Factors associated with hospitalization and critical illness among 4,103 patients with COVID-19 disease in New York City. medRxiv. 2020 Jan 1;2020.04.08.20057794. Available from: http://medrxiv.org/content/early/2020/04/11/2020.04.08.20057794.abstract
  6. Ritchie AI, Singanayagam A. Immunosuppression for hyperinflammation in COVID-19: a double-edged sword? Lancet. 2020 Apr 4;395(10230):1111. Available from: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30691-7
  7. Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1033–4. Available from: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0

Construint el futur de la indústria de l'esport