Select Page

Insights

Tornada a la Competició en l’esport d’elit Després d’una Lesió: una Decisió Compartida

5 jul. 2021   ·   

Equip Editorial

La cerca en l’esport dels límits dels atletes per aconseguir el seu màxim rendiment, implica la possibilitat de patir una lesió durant aquest procés. En el futbol masculí, per exemple, hi ha una taxa de 8 lesions per cada 1.000 hores d’exposició.1 És a dir, un futbolista es lesiona cada 125 hores que passa amb la pilota. Un equip de 25 jugadors pateix al llarg d’una temporada una mitjana de 50 lesions. Un 12% d’elles són recaigudes. Un de cada quatre esportistes de l’equip d’atletisme de Gran Bretanya va sofrir una malaltia o una lesió abans, durant o immediatament després dels Jocs Olímpics de 2012.2 La decisió de tornar a la competició (VC) és complexa, específica per a cada esportista i especialitat i, sovint, està influenciada per factors externs (per exemple, la pressió dels aficionats i els mitjans de comunicació, la necessitat d’alterar l’entrenador una mala ratxa de resultats o la proximitat d’un partit o competició molt important).3

Una publicació defensa els avantatges d’apostar per una presa de decisió compartida entre els serveis mèdics, l’esportista i l’entrenador per identificar el moment ideal per tornar a la competició.4 La proposta, publicada en la revista British Journal of Sports Medicine el 2017, suggereix tres passos en aquest procés:

  1. Elecció: els serveis mèdics han d’aconseguir que l’esportista i l’entrenador coneguin les opcions raonables que existeixen.
  2. Opció: es tracta de proporcionar informació més detallada sobre les diferents possibilitats que existeixen.
  3. Decisió: orientar a l’esportista i a l’entrenador per decidir què és el millor.

Cadascun dels actors principals que participen en aquesta presa de decisió compartida té un paper clau en aquest procés (Figura 1). Els serveis mèdics són els més adients per avaluar l’estat de salut de l’esportista i proporcionar una orientació objectiva per gestionar el moment per tornar a la competició després d’una lesió. Aquesta recomanació inclou reconèixer el risc de lesió a curt termini o de baix rendiment i recaigudes, les conseqüències d’una recaiguda i el risc a llarg termini que existeix per a la salut de l’esportista. Aquest consell es basa fonamentalment en la situació clínica i el context real de cada atleta amb un problema molt específic. L’experiència professional, el tipus de lesió, el coneixement de les exigències de la competició i la relació individual amb l’esportista, juntament amb el coneixement de l’evidència científica publicada són els elements més importants d’aquest procés de presa de decisió. Els atletes, quan són competents completament, han d’informar sobre el seu estat de preparació i el seu desig de jugar. Aquesta decisió ha de basar-se en les circumstàncies personals i l’experiència, la valoració personal del risc que s’està prenent, l’entorn i la informació específica referida al seu estat de salut i de rendiment. Existeixen factors contextuals en l’alt nivell com la pressió dels mitjans de comunicació o els patrocinadors que han de ser tinguts també en consideració. L’entrenador avalua l’estat de l’esportista per rendir al nivell requerit per l’equip i la competició, basant-se en el coneixement sobre l’atleta, els entrenaments que s’ha perdut, la progressió funcional durant el procés de recuperació i la informació proporcionada pels serveis mèdics. La contribució de l’entrenador per a la presa de decisió compartida té a veure amb el coneixement del context esportiu específic. Es tracta de valorar la importància del jugador per al funcionament de l’equip, la rellevància del partit o competició que ve a continuació, la fase de la temporada, l’existència de substituts d’alt nivell i el grau de risc que es pot assumir a curt, mitjà i llarg termini en els aspectes esportius per una recaiguda.

En resum, la labor fonamental dels serveis mèdics és informar de manera objectiva als esportistes i entrenadors sobre l’estat de salut i el risc de lesió o baix rendiment. Els esportistes i els entrenadors són els que finalment han d’avaluar la informació i prendre la decisió sobre tornar a la competició. L’èxit d’una bona decisió depèn en bona part d’una bona comunicació interna dins dels equips de treball dels clubs.5 

Figura 1. Agents implicats en la presa de decisió compartida per tornar a la Competició (VC). La importància de cadascun depèn de diferents factors com l'estat de salut de l'esportista, el risc de recaiguda o de baix rendiment i aspectes esportius (Dijkstra, Pollock, Chakraverty i Ardem, 2016). Figura 1. Agents implicats en la presa de decisió compartida per tornar a la Competició (VC). La importància de cadascun depèn de diferents factors com l’estat de salut de l’esportista, el risc de recaiguda o de baix rendiment i aspectes esportius (Dijkstra, Pollock, Chakraverty i Ardem, 2016).

Referències:

1 Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M. Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. Br J Sports Med  2011; 45:553-558.

2 Dijkstra HP, Pollock N, Chakraverty R, et al. Managing the health of the elite athlete: a new integrated performance health management and coaching model. Br J Sports Med 2014; 48:523–31. 

3 Creighton DW, Shrier I, Shultz R, et al. Return-to-play in sport: a decision-based model. Clin J Sport Med 2010; 20:379–85

4 Dijkstra HP, Pollock N, Chakraverty R, Ardem, Return to play in elite sport: a shared decision-making process Br J Sports Med 2017; 51:419-420.

5 Ekstrand J, Lundqvist D, Davison M, D´Hooghe, M, Pensgaard, A. Communication quality between the medical team and the head coach/manager is associated with injury burden and player availability in elite football clubs Br J Sports Med 2019; 53: 304-308

Carlos Lago Peñas

Construint el futur de la indústria de l'esport