Educació

Màster Professional en Futbol

El Màster Professional de Futbol, creat pel FC Barcelona i l’INEFC, prepara els professionals del futbol per entendre i aplicar l’entrenament des d’una perspectiva sistèmica, buscant potenciar el desenvolupament constant del joc.

Organitzat per:

Data Inici

Setembre

Data Finalització

Durada

24 mesos

Idioma

Espanyol

Lloc

Online i Barcelona

Crèdits

60 ECTS

Preu

9.000 €

Format

Semi Presencial

A qui va dirigit

El Màster Professional de Futbol s’adreça a entrenadors, preparadors físics, membres d’equips tècnics i professionals del món del futbol.

Els perfils que poden accedir al màster són els següents:

 • Llicenciats/des o graduats/des en CAFE, prioritzant a qui disposi de l’especialitat en futbol.
 • Entrenadors/es amb titulació federativa.
 • De manera excepcional, hi podran accedir els i les professionals amb una altra titulació que, donat el seu perfil i experiència, títols i/o mèrits esportius, tinguin els coneixements necessaris per a un bon aprofitament del mateix.

Aprèn a

A partir d’aquest màster obtindràs les habilitats i els coneixements que necessites per a:

 • Poder exercir de manera eficient en un equip tècnic de màxim nivell
 • Dur a terme entrenaments que tinguin en compte totes les àrees del rendiment de forma sistèmica i posar les pautes necessàries per aconseguir més qualitat i especificitat en l’entrenament.
 • Entendre el joc des de la perspectiva de les ciències de la complexitat i analitzar el joc des de l’escala individual fins a la col·lectiva.
 • Conèixer les tasques que propicien que el jugador practiqui els aspectes necessaris i imprescindibles per poder interioritzar i expressar la nostra identitat de joc.
 • Identificar els principals comportaments col·lectius d’equips d’alt rendiment a partir de diferents estructures i la interacció i la interrelació dels jugadors en el sorgiment de diferents patrons.
 • Gestionar un vestuari i tots els integrants que el conformen.
 • Treure un major rendiment dels jugadors a partir dels informes dels observadors i els analistes.

Temari

1. Conceptualització de l'entrenament des d'una perspectiva complexa, dinàmica i no lineal

Aquest mòdul pretén dotar a l’estudiant de les habilitats necessàries per entendre el joc des de la perspectiva de les ciències de la complexitat. El joc s’analitzarà des de l’escala individual fins a l’escala col·lectiva, tenint en compte les evidències científiques més recents en aquest camp.

 1. Introducció
  • Per què és necessària una aproximació al futbol des de les ciències de la complexitat?
  • La complexitat
 2. Aplicacions de futbol
  • La teoria dels sistemes dinàmics. Conceptes bàsics i la seva aplicació al futbol.
  • La interacció del jugador amb el joc.
  • Aplicacions a la motricitat humana.
2. Metodologia d'entrenament del FC Barcelona

Aquest mòdul pretén descriure la idea de joc i justificar tots els components que s’han de tenir en compte per dur a terme una metodologia d’èxit, com la del FC Barcelona.

 1. Observació del joc des de la perspectiva del FCBarcelona
  • Escenaris de joc; Observació del joc mitjançant esdeveniments situacionals interdependents.
  • Els elements que conformen els escenaris del joc.
  • L’aparició d’avantatges en el joc.
  • Comunicació en el joc, intracomunicació/intercomunicació.
 2. Organització de la idea de joc del FCBarcelona
  • Dinàmica de joc en la Fase de Disposició (FD).
  • Dinàmica de joc a la Fase de Recuperació (FR).
 3. Organització dels entrenaments del partit del FCBarcelona
  • Procediments didàctics. Jocs de col·laboració, jocs de col·laboració-oposició i jocs d’avaluació.
  • Organització del microcicle setmanal i periodització de situacions d’aprenentatge.
  • Organització de la sessió formativa.
  • Disseny i intervenció en la Situació del Simulador Preferent .
 4. Avaluació del control i procediment de formació
  • Descripció de la “fitxa” del jugador: la seva validesa per a la sessió i el partit.
  • Criteris d’observació de l’entrenador durant la sessió i el partit.
 5. El porter del FC Barcelona: idea i pràctica del joc
  • Estructura, funcions i objectius del departament de porters.
  • Identitat del porter del FC Barcelona: funcions i responsabilitats en el joc.
  • Organització del joc.
  • Organització de la pràctica: formació individual, aïllada, integrada i compartida.
  • La contractació del porter del FC Barcelona.
3. Optimització de les diferents estructures aplicades al Fcbarcelona

L’objectiu d’aquest mòdul és dotar a l’estudiant de les competències necessàries per construir el procés d’entrenament, tenint en compte les necessitats condicionals de l’equip basat en el model de joc del FC Barcelona i facilitant l’optimització de les diferents estructures del jugador gràcies a l’aplicació. de propostes i coneixements científics emergents.

 1. Models de planificació al futbol : d’on venim i cap a on anem
  • Models organitzatius teòrics basats en les necessitats del joc i del jugador.
 2. L’entrenament de condicionament al FC Barcelona des d’una perspectiva holística
  • Fonaments de la teoria de sistemes dinàmics complexos orientats a la preparació física.
  • Necessitats d’equipament condicionals en funció del model de joc.
 3. Disseny del Microcicle Estructurat
  • Què és el microcicle estructurat ?
  • Fases del Microcicle Estructurat.
  • Organització setmanal de continguts formatius.
  • Intercomunicació de les sessions en funció del dia del partit.
 4. Simuladors preferents de situació (SSP)
  • Què són els SSP i com els entenem des d’un punt de vista condicional?
  • Variables que afecten el requisit del SSP.
  • Construcció de SSP a partir de les necessitats proposades pel formador.
  • Disseny de tasques dirigides a la coordinació de jugador, jugador o equip.
 5. Avaluació i control de càrrega en l’optimització de l’entrenament i la competició
  • Propostes que aborden variables físiques.
  • Opcions de classificació de càrrega útil en funció de l’especificitat i la dimensió tàctica.
4. Entendre el joc i la seva aplicació a través de tasques d'entrenament

Els objectius d’aquest mòdul són l’estudi i la comprensió del joc mitjançant l’observació dels patrons col·lectius d’organització, la identificació dels principals comportaments col·lectius dels equips d’alt rendiment a partir de diferents estructures i la interacció i interrelació dels jugadors en l’aparició de diferents patrons.

 1. L’estructura col·lectiva de l’organització
  • Estructura organitzativa.
  • Estructures construïdes per al joc de posicions.
  • Estructures construïdes per a propostes de joc vertical.
 2. funcionalitat
  • Situacions de joc en la fase de preparació: comença el joc.
  • Moviments compensatoris.
  • Organització de la fase de recuperació.
  • Exemples de models de rendiment i formació en equips professionals.
  • La integració del porter en una idea de joc.
5. Model de formació (des de la iniciació fins al rendiment)

En aquest mòdul es parlarà del paper de la pedagogia en l’entrenament d’habilitats futbolístiques, tant per als jugadors en fase inicial d’entrenament, com per als jugadors en fase de rendiment que necessiten seguir adquirint eines per adaptar-se al context de joc.

 1. Model competencial de la docència. Què ensenyem? què aprenem
  • Diferència entre model d’ensenyament / model d’aprenentatge.
  • Model conceptual / Guia d’optimització.
  • Vertebració de la pròpia idea del joc.
 2. Coherència en la periodització i seqüenciació dels continguts a partir del principi d’individualització. Quan ensenyem? Quan aprenem? Com ens organitzem?
  • Periodització
  • Temporització (principi d’individualització).
  • patró de sessió
  • Eines per a la preferència del temps.
  • Objectius d’aprenentatge integral, indicadors d’optimització i el seu seguiment.
 3. Intervenció pedagògica del tècnic-formador. Com ensenyem? Com aprenem?
  • Estratègies procedimentals.
  • Estratègies didàctiques.
  • Experiències d’aprenentatge cooperatiu i pedagogia activa.
  • Selecció del perfil de l’entrenador.
  • Anàlisi de la intervenció pedagògica del tècnic (anàlisi qualitativa de les consignes i pautes de reflexió).
 4. Tractament de l’estructura coordinativa. Com contextualitzem l’acció motriu?
  • Disseny integral de l’estructura coordinativa.
  • Accions facilitadores coordinatives.
  • Cadenes coordinatives.
  • Aplicació didàctica del continu d’acció motriu.
 5. Tractament de l’estructura cognitiva. Com decidim?
  • Afecte cognitiu de les restriccions.
  • Experiències laborals emocionals (relació entre SPD i emocions).
  • Estratègies per optimitzar el comportament autònom del jugador (autogestió).
  • Organització del sistema de presa de decisions basat en el desenvolupament d’eines de comunicació i relació col·lectives. La relació i comunicació dins de l’equip.
  • Valors en la formació.
  • Identificació de comportaments col·lectius a partir d’estímuls i esdeveniments de joc.
  • Situacions de joc (relació amb l’estructura coordinativa).
6. Optimització del procés de formació i gestió de recursos humans

En aquest darrer mòdul, el màster donarà una visió actualitzada de dos temes essencials del futbol modern. En primer lloc, un dels objectius serà mostrar a l’alumne experiències reals de com gestionar un vestidor i de tots els membres que el formen. En segon lloc, mostrarà els recursos més actualitzats que existeixen per intentar treure el màxim profit dels jugadors a partir de la informació dels departaments d’anàlisi i anàlisi dels equips professionals.

 1. Optimització de la Fase ATENCIÓ
  • Optimització post-entrenament.
  • Optimització abans del partit.
  • Reunions tàctiques (reunions d’equip).
 2. Optimització de la Fase de RENDIMENT
  • Optimització de la Primera Part.
  • Direcció de la Part Mitjana.
 3. Valoració del partit
  • Fase posterior al partit.
  • Etapa prèvia a l’entrenament.
 4. L’entrenador com a model a seguir
  • Qualitats i tasques del responsable d’equips.
  • L’entrenador, principis i valors.
  • Estils i models per a la gestió de tots els membres d’un equip.
 5. Resolució de problemes en grups humans
  • Grups esportius humans.
  • Grups humans no esportius.
 6. El formador com a comunicador
  • Models de comunicació del coach.
  • Orientacions en la comunicació.
 7. Anàlisi tàctica i scouting des d’un punt de vista professional
  • Característiques de la metodologia observacional.
  • La nova tecnologia aplicada al futbol.
  • Interpretació i anàlisi de dades.
 8. Escolting a la secretaria tècnica
  • Aplicació d’anàlisi de jocs.
  • Definició d’estratègia operativa després de l’anàlisi del rival.
Màster Professional en Futbol

Data d’inici:

Setembre

Data de finalització:

Durada:

24 mesos

Llenguatge:

Espanyol

Lloc:

Online i Barcelona

Crèdits:

60 ECTS

Preu:

9.000 €

Sol·licita informació