Select Page

Lab

Anàlisi metabolòmica d’orina per al seguiment de la càrrega interna en jugadors de futbol professionals

Autors

Guillermo Quintas, Xavier Reche, Juan Daniel Sanjuan-Herráez, Helena Martínez, Marta Herrero, Xavier Valle, Marc Masa, Gil Rodas

RESUM

Introducció: El disseny de programes d’entrenament per a jugadors de futbol no és senzill a causa de la variabilitat intra i interindividual que condueix a diferents respostes fisiològiques sota càrregues d’entrenament similars.

Objectiu: Estudiar l’associació entre la càrrega externa, definida per variables obtingudes mitjançant sistemes electrònics de seguiment del rendiment (EPTS), i el metaboloma urinari com a substitut de l’adaptació metabòlica a l’entrenament.

Mètodes: Les dades metabòliques i EPTS de l’orina de 80 jugadors de futbol professionals recollides en un estudi longitudinal observacional es van analitzar mitjançant cromatografia líquida d’ultra rendiment acoblada a l’espectrometria de masses de temps de vol de quadripol d’ionització amb electrospray i es van avaluar mitjançant regressió de mínims quadrats parcials (PLS).

Resultats: Els models PLS van identificar metabòlits d’hormones esteroides, metabòlits d’hipoxantina, aminoàcids acetilats, intermedis en el metabolisme de la fenilalanina, tirosina, metabòlits de triptòfan i riboflavina entre les variables més rellevants associades a la càrrega externa. L’anàlisi de la xarxa metabòlica va identificar vies enriquides com la biosíntesi d’hormones esteroides i el metabolisme de la tirosina i el triptòfan. La proporció de jugadors que mostraven una desviació del model PLS d’adaptació a l’exercici va ser més alta entre els que van patir una lesió muscular en comparació amb els que no.

Conclusions: Hi va haver una associació significativa entre la càrrega externa i el perfil metabòlic urinari, amb alteració de les vies bioquímiques associades a l’adaptació a llarg termini a l’entrenament. Els estudis futurs haurien de centrar-se en la validació d’aquestes troballes i el desenvolupament de models metabòlics per identificar jugadors de futbol professionals amb risc de desenvolupar lesions musculars.

EXPLORAR-NE MÉS

Construint el futur de la indústria de l'esport