Select Page

Lab

Esquinç de turmell versus lesió per distensió muscular en el bàsquet masculí professional: un estudi de seguiment prospectiu de 9 anys

Autors

Gil Rodas, Toni Bove, Toni Caparrós, Klaus Langohr, Daniel Medina, Bruce Hamilton, Dai Sugimoto, Martí Casals

RESUM

Antecedents: l’esquinç de turmell és la lesió més freqüent en els jugadors de bàsquet. Tanmateix, en la nostra avaluació clínica rutinària, observem una alta freqüència de lesions musculars. Actualment, no es disposa d’informació fiable sobre la magnitud d’aquests tipus de lesions.

Objectiu: Descriure el tipus i la taxa de lesions musculars en jugadors de bàsquet masculins i discutir estratègies de gestió clínica i prevenció.

Disseny de l’estudi: Estudi d’epidemiologia descriptiva.

Mètodes: s’han avaluat un total de 59 jugadors professionals de bàsquet masculins durant 9 temporades (2007-2015). Totes les lesions durant el període d’estudi es van registrar mitjançant l’ús d’un sistema de registre mèdic electrònic validat.

Resultats: S’han analitzat 463 lesions, de les quals 207 van suposar pèrdua de temps i 256 van requerir atenció mèdica, amb un temps d’exposició total de 42.678 hores per als 59 jugadors implicats en l’estudi. Les tensions musculars i els esquinços de turmell van representar el 21,2% (n = 98) i l’11,9% (n = 55) de totes les lesions, respectivament. La taxa d’incidència global va ser de 10,8 lesions per cada 1.000 hores-jugador (IC del 95%, 9,9-11,9). La càrrega global de lesions va ser de 53,9 dies perduts a causa de lesions per cada 1.000 hores durant un temps d’exposició total. La taxa d’incidència de les tensions musculars (2,3; IC 95%, 1,9-2,8) va ser superior a la dels esquinços de turmell (1,3; IC 95%, 1-1,7). La taxa d’incidència de lesions musculars durant tot el període d’estudi va ser 1,8 vegades superior (IC del 95%, 1,28-2,49) que la dels esquinços de turmell.

Conclusió: en aquest estudi, les lesions musculars es van observar amb més freqüència en comparació amb els esquinços de turmell. Seria convenient discutir les estratègies de prevenció de les lesions musculars.

EXPLORAR-NE MÉS

Construint el futur de la indústria de l'esport