Select Page

Lab

Incidència i patrons de lesions a l’hoquei patins: una revisió sistemàtica

Autors

Bernat De Pablo, Javier Peñad, Daniel Morenoe, Gil Rodas, Martí Casals

RESUM

Aquesta revisió sistemàtica pretén analitzar estudis sobre l’abast de les lesions en esportistes d’hoquei patins. També s’ha analitzat la qualitat de la informació comunicada. S’ha realitzat una cerca bibliogràfica des del gener de 1992 fins a l’agost de 2020 utilitzant les principals bases de dades. Els termes de cerca van ser: “rink hockey” o el sinònim “roller hockey” i “injur*”.

Es van considerar elegibles i inclosos un total d’11 estudis. D’aquests, nou eren transversals o descriptius. Totes les mostres no eren aleatòries i només un estudi va utilitzar una classificació de consens estandarditzada de les lesions.

Les tensions musculars van ser les lesions més freqüents i les extremitats inferiors les regions corporals més afectades. A més, l’ús excessiu va ser la causa més freqüent i la gravetat de la lesió va ser principalment moderada. No es va informar de la càrrega de lesions i la taxa d’incidència oscil·lava entre 3,23 i 9,7 lesions/1000 h.

Arribem a la conclusió que la qualitat dels informes té marge de millora pel que fa al disseny de l’estudi, el resultat, les mesures d’epidemiologia i la investigació de les característiques de les lesions.

EXPLORAR-NE MÉS

Construint el futur de la indústria de l'esport