Select Page

IoTwins és un projecte europeu que treballa per reduir les barreres a l’adopció de les tecnologies de la indústria 4.0 per optimitzar els processos i augmentar la productivitat, la seguretat, la resiliència i l’impacte mediambiental.

PROPOSTA DE VALOR

IoTwins crea models de gestió industrial i instal·lacions optimitzats i reproduïbles mitjançant Big Data.

REPTE

Gestionar i distribuir les multituds de manera eficaç, optimitzar la gestió de la seguretat dels assistents als esdeveniments i millorar lexperiència dels aficionats.

SOLUCIÓ

Una plataforma basada en tecnologia que proporciona un accés fàcil i rendible a l’analítica de big data, serveis d’IA i infraestructura al núvol per oferir bessons digitals a les indústries de fabricació i gestió d’instal·lacions.

ENFOCAMENT

IoTwins crea un model per modelar i implantar bessons digitals de plantes i processos de producció. Aquests bessons digitals recopilen informació de diverses fonts per crear un model de cada actiu, sistema o procés específic. L’estadi del FC Barcelona, l’Spotify Camp Nou, serveix com a camp de proves ideal.

Construint el futur de la indústria de l'esport